ภาษาไทย

Fluke 190C Series หรือ 2x5C Series

เฟิร์มแวร์ 8.04สำหรับเวอร์ชัน V7.0x, V8.00 หรือ V8.02

เฟิร์มแวร์ 6.15สำหรับเวอร์ชัน V6.14, V6.13, V6.12, V6.11, V6.10, V6.00, V5.04, V5.03 (หมายเหตุ: การอัปเกรดเป็น V7.06 จำเป็นต้องทำการปรับเทียบใหม่ ให้ติดต่อศูนย์บริการของ Fluke)