ภาษาไทย

ตัวกรอง

การจัดระดับความปลอดภัย

การใช้งาน

การวัด

คุณลักษณะ

การวัดแรงดันไฟฟ้า

ความต้านทาน

การวัดกระแสไฟฟ้า

เครื่องมือทดสอบไฟฟ้าและความต่อเนื่อง และเครื่องมือตรวจหาแรงดันไฟฟ้า

เครื่องมือทดสอบไฟฟ้าของ Fluke ได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาโดยช่างไฟฟ้า ได้รับการออกแบบมาสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน ตั้งแต่การตรวจหาแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส แบบสัมผัส การตรวจหาความต่อเนื่อง การทดสอบกระแสแบบคีมเปิดและการหมุนของเฟสมอเตอร์ แม่นยำ ปลอดภัย และใช้งานง่าย