ภาษาไทย

การทดสอบคุณภาพอากาศในอาคาร

อุณหภูมิและความชื้นคือปัจจัยพื้นฐานของคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ)

เราใช้อุปกรณ์ HVAC เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ยอมรับได้ ระดับความชื้นและการระบายอากาศเพื่อสุขภาพและความสบายของผู้อยู่อาศัย แต่ในปัจจุบันนี้ เราได้เพิ่มการช่วยควบคุมสภาพของอาคารและจัดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ HVAC, ความต้องการพื้นที่ว่างที่ใช้งาน, วัสดุของอาคาร, สภาพภูมิอากาศ และดิฟเฟอเรนเชียลแรงดันคือกระบวนการไดนามิคที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องสำหรับการวินิจฉัยอากาศในอาคาร (IAD)

  • Fluke 922 Airflow Meter/Kit

    Fluke 922 Airflow Meter/Kit

    Fluke 922/Kit was designed and built for how (and where) you do your job, with performance,...

  • Fluke 3000 FC HVAC System

    Fluke 3000 FC HVAC System

    Fluke 3000 FC HVAC System lets you work on electrical panels faster, safer, easier. Connect the...