ภาษาไทย

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เปลี่ยนจากเทปวัดที่มีน้ำหนักมากมาใช้เครื่องวัดระยะห่างเลเซอร์ Fluke ซึ่งช่วยให้คุณวัดค่าได้ง่ายๆ ด้วยมือเดียว ไม่ว่าจะทำงานอะไร เครื่องวัดระยะห่างเลเซอร์จะช่วยคุณวัดได้ไกลกว่า แม่นยำกว่า และคล่องตัวกว่าในหลากหลายสถานการณ์ ช่วยคุณประหยัดทั้งเวลาและเงิน เนื่องจากจะทำให้คุณสามารถ:

  • วัดระยะห่างได้ทันทีถึง 100 เมตร (330 ฟุต) - เพียงชี้และคลิกก็เสร็จแล้ว วัดได้ความแม่นยำสูงถึง +/- 1 มม. ไม่มีสเกลให้ต้องตีความหรืออ่านผิดพลาด
  • ทำงานของคนสองคนได้ด้วยตนเอง วัดพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย เช่น เพดานสูง โดยไม่ต้องปีนบันได
  • ลดข้อผิดพลาดของการประมาณค่า ให้เครื่องวัดช่วยคำนวณแทนคุณ:

Frequently asked questions for laser distance measurers & laser measuring tape

What is a Laser Distance Meter?

A laser distance meter is a handheld device that allows you to perform quick, high-precision measurements with laser technology. Laser distance meters are accurate, easy-to-use, and simplify measurement in hard-to-reach and hazardous places. A laser measurer offers many advantages over traditional measuring tape, from safety to straightness and speed of measurement.

Laser measuring tape is a term that generally refers to laser distance meters and measurement tools.

Laser measurement tools, also known as laser measuring tools or laser measure tools, are again a synonymous term for laser distance meters.

How Does Laser Measurement Work?

Laser measurement works by firing a focused beam of light to a target and measuring the reflection. A laser measurement tool will automatically calculate the time between the two events and converts into distance: Distance = .5 x (Time x Speed). Leading tools will also continue to adjust the distance value as you move closer to or farther away from a target.

How Accurate is Laser Measurement?

Laser measurememt is highly accurate, with high-precision measurement tools providing accurate readings down to within +/- 1mm. When it comes to distance, high-quality devices can instantly measure up to 100m.