ภาษาไทย

เครื่องมือบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 1730

Fluke Energy Analyze Plus
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน Fluke Energy Analyze Plus สำหรับการดาวน์โหลด วิเคราะห์ และรายงาน ใช้กับ Fluke 1730; Fluke 1732, 1734, 1736, 1738 และ Fluke 1742, 1746, 1748 (เข้ากันได้กับ Windows 7, 8 และ 10)

ไฟล์เฟิร์มแวร์ Fluke 1730 v1.3 (.bin)
ในการอัปโหลดโดยตรงจาก USB ไปยัง Fluke 1730 ให้สร้างไดเรกทอรีชื่อ "Fluke1730" บนไดรฟ์ USB และคัดลอกไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังตำแหน่งของไดเรกทอรีดังกล่าว ต่อไดรฟ์ USB เข้ากับเครื่องมือ หากเฟิร์มแวร์มีเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเฟิร์มแวร์ของเครื่องมือนั้น การอัปเดตอัตโนมัติจะเริ่มดำเนินการ อัปเดตล่าสุด 03/2015

ข้อมูลการเผยแพร่เฟิร์มแวร์ Fluke 1730 v1.3 (.pdf)