ภาษาไทย

เครื่องทดสอบสายเครือข่าย

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสายเคเบิลใหม่หรือการแก้ไขปัญหาสายเคเบิลที่มีอยู่แล้ว การทดสอบสายเครือข่ายอีเธอร์เน็ตและไฟเบอร์ออปติกมีความสำคัญในกระบวนการนี้ การที่ตรวจสอบคุณภาพได้เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มสมรรถนะเครือข่ายและเวลาทำงานสูงสุด

ตั้งแต่เทคโนโลยีสายบิดคู่ตีเกลียวขั้นสูงไปจนถึงไฟเบอร์ออปติกแบบ Multi-Mode และ Single-Mode นั้น Fluke Networks จึงเป็นคู่ค้าที่อุตสาหกรรมไว้วางใจสำหรับการตรวจสอบการเดินสายทองแดงและไฟเบอร์

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ