ภาษาไทย

แคลมป์มิเตอร์คุณภาพกำลังไฟฟ้า Fluke 345

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic ใช้ร่วมกับ Fluke 345, VR1710, 1735 และ 433/434/435 (ทำงานร่วมกันได้กับ Windows Vista, 7, 8 และ 10)

ซอฟต์แวร์เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ (.exe)

คำแนะนำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ (.doc)


เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุด:

คุณสามารถตรวจสอบเฟิร์มแวร์ในเครื่องมือโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้: กดปุ่ม Menu เลือก Instrument Setup โดยใช้ปุ่มเคอร์เซอร์ กด Enter เลือก Version and Calibration โดยใช้ปุ่มเคอร์เซอร์ กด Enter หน้าจอจะแสดงเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์

  • คลิกขวาแล้วเลือก 'Save Target As' (บันทึกเป้าหมายเป็น) เพื่อบันทึกไฟล์ก่อนเพื่อใช้เครื่องมืออัปเกรด
  • จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ของตัวอัปเดต

Firmware v1.02 (.zip)
ใช้เฟิร์มแวร์นี้หากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่บนเครื่องมือต่ำกว่า 2.0
Firmware v2.44 (.zip)
ใช้เฟิร์มแวร์นี้หากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่บนเครื่องมือสูงกว่า 2.0

Firmware v3.0.2 (.zip)
ใช้เฟิร์มแวร์นี้หากเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่บนเครื่องมือสูงกว่า 3.0

ไดรเวอร์ Fluke 345 USB (.zip)