ภาษาไทย
การตรวจวัดอุณหภูมิ

การตรวจวัดอุณหภูมิ

อุณหภูมินั้นมักเป็นสัญญาณแรกของปัญหา การพกเทอร์โมมิเตอร์ที่เหมาะสมไว้ในกระเป๋าเครื่องมือของคุณจะช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลามหรือมีค่าใช้จ่ายสูง Fluke นำเสนอทั้งเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมคัปเปิลแบบสัมผัส และเทอร์โมมิเตอร์ IR แบบไม่สัมผัสสำหรับการใช้งานต่างๆ

สายผลิตภัณฑ์เทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสของ Fluke นั้นมีทั้งเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินพุตเดี่ยวและคู่ ขณะที่สายผลิตภัณฑ์เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสจะประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการวัดอุณหภูมิทางอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่มและในคน

รับตัวอย่างฟรี

เทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัส

Contact thermometers

เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด

IR thermometers
เทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัส

เทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัส

สายผลิตภัณฑ์เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมคัปเปิลของ Fluke นั้นมีทั้งเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินพุตเดี่ยวและคู่ รวมถึงความสามารถในการบันทึกที่สามารถส่งออกข้อมูลได้ ยังสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้กับเทอร์โมคัปเปิลหลายชนิด เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
เทอร์โมมิเตอร์ IR แบบไม่สัมผัส

เทอร์โมมิเตอร์ IR แบบไม่สัมผัส

วัดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วได้จากระยะที่ปลอดภัยด้วยเทอร์โมมิเตอร์ IR แบบไม่สัมผัส Fluke มีเทอร์โมมิเตอร์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่เทอร์โมมิเตอร์แอสเซทอุตสาหกรรม จนถึงการตรวจวัดอุณหภูมิในคน