ภาษาไทย
Acoustic imaging and thermal imaging

การถ่ายภาพเสียงและการถ่ายภาพความร้อน

การดำเนินการตรวจสอบและสำรวจได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้ตัดสินใจด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีการถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพเสียง เครื่องวัดระดับอุตสาหกรรม และกล้องถ่ายภาพความร้อนของ Fluke สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้เร็วขึ้น ความเที่ยงตรงที่แม่นยำของเครื่องมือถ่ายภาพสำหรับอุตสาหกรรม กล้องถ่ายภาพความร้อนและอินฟราเรดของ Fluke จะมอบระดับประสิทธิภาพขั้นสูงด้วยภาพคุณภาพสูงและรายงานเพื่อการวิเคราะห์และการรายงานที่ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือถ่ายภาพจะตรวจจับรอยรั่วในระบบอากาศอัดและระบบสุญญากาศ หรือการคายประจุไฟฟ้าบางส่วน (PD) ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ค้นหาบอร์สโคป กล้องถ่ายภาพเสียง เครื่องมือสำหรับทดสอบ PD, เครื่องตรวจหาการคายประจุไฟฟ้าแบบโคโรน่าและบางส่วนสำหรับอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าสูง

กล้องถ่ายภาพความร้อนและอินฟราเรดของ Fluke ช่วยให้การตรวจสอบที่ยากมีความปลอดภัยและง่ายขึ้นด้วยชุดเครื่องมือที่มีตัวเลือกโฟกัสและความละเอียดที่จำเป็นในการระบุพื้นที่ที่อาจมีปัญหาและวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

วางใจ Fluke สำหรับการถ่ายภาพเสียงและความร้อนที่สร้างมาเพื่อโลกอุตสาหกรรม

คู่มือและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพความร้อนและเทอร์โมกราฟี

แหล่งข้อมูลด้านการถ่ายภาพเสียง

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

กล้องถ่ายภาพความร้อน

Thermal Cameras

การตรวจหารอยรั่วและ PD

Leak Detection

ช่องมอง IR

IR Windows
Thermal cameras

กล้องถ่ายภาพความร้อน

Acoustic imaging cameras and PD detection

กล้องถ่ายภาพเสียงและการตรวจหา PD

IR windows

ช่องมอง IR