ภาษาไทย

Fluke 1742, 1746 and 1748 Power Quality Logger Software

Fluke Energy Analyze Plus
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน Fluke Energy Analyze Plus สำหรับการดาวน์โหลด วิเคราะห์ และรายงาน ใช้กับ Fluke 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1742, 1746, 1748, 1773, 1775 และ 1777

ไฟล์เฟิร์มแวร์ Fluke 174x v2.1 (.bin)
ในการอัปโหลดโดยตรงจาก USB ไปยัง Fluke 174x ให้สร้างไดเรกทอรีชื่อ "Fluke174x" บนไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมตแบบ FAT32 และคัดลอกไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังตำแหน่งของไดเรกทอรีดังกล่าว

อุปกรณ์ไดรฟ์ USB ต้องมีการฟอร์แมตแบบ FAT32 และไดเรกทอรีข้างต้นจะต้องอยู่ในระดับรูท โปรดดูหมายเหตุการเผยแพร่เฟิร์มแวร์เพื่อดูรายละเอียด หมายเหตุ: ฟอร์แมตเฉพาะไดรฟ์ USB ใหม่เท่านั้น อยู่แล้ว การฟอร์แมตไดรฟ์ดังกล่าวใหม่จะลบข้อมูลที่มีอยู่จากเซสชันการบันทึกทั้งหมดไป

ต่อไดรฟ์ USB เข้ากับเครื่องมือและใช้ฟังก์ชัน 'Instrument Setup' ของ Energy Analyze Plus เพื่อเริ่มต้นกระบวนการอัปเดต โปรดดูคู่มือของเครื่องมือเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

หมายเหตุการเผยแพร่เฟิร์มแวร์ Fluke 174x v2.1 (.pdf)
หมายเหตุการเผยแพร่เฟิร์มแวร์ Fluke 174x v2.0.5

เวิร์กชีท Excel สำหรับการสอบเทียบ Fluke 173X, 174X และ 3540FC (.xlsm)
เวิร์กชีท Excel Fluke17xx_354x-ExcelTool_Vx.xx.xlsm สื่อสารกับเครื่องมือบันทึกโดยใช้คำสั่งระยะไกลผ่านพอร์ต USB อัปเดตล่าสุด 03/2018

174X v2.1 Licenses