ภาษาไทย

กล้องสร้างภาพจากเสียงสะท้อนและบอร์สโคป

เร่งการตรวจสอบและตัดสินใจในด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่สำคัญด้วยความก้าวหน้าล่าสุดแห่งเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เครื่องวัดระดับอุตสาหกรรมและกล้องสร้างภาพจากเสียงสะท้อนจาก Fluke ช่วยให้มีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย พร้อมมีประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงขั้นสูง ตรวจจับรอยรั่วในระบบอากาศอัดและระบบสุญญากาศ และการคายประจุไฟฟ้าบางส่วน (PD) ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

พบกับเครื่องมือถ่ายภาพสำหรับอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณที่สุด

รักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของคุณให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ค้นหาปัญหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมกับลดการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

เหมาะสำหรับการตรวจหา PD
 

Fluke ii910 Precision Acoustic Imager

เหมาะสำหรับการตรวจหารอยรั่วของอากาศอัด

กล้องถ่ายภาพเสียงระดับอุตสาหกรรม Fluke ii900

เหมาะสำหรับการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม

กล้องวินิจฉัยปัญหา Fluke DS703 FC

 • Fluke ii910 Precision Acoustic Imager

  Fluke ii910 Precision Acoustic Imager

  การทดสอบ PD,...

 • ii900 Sonic Industrial Imager

  กล้องถ่ายภาพเสียงระดับอุตสาหกรรม Fluke ii900

  ตรวจหาการรั่วซึมของอากาศอย่างรวดเร็วด้วยกล้องถ่ายภาพเสียงระดับอุตสาหกรรม Fluke ii900 วิธีค้นหารอยรั่วของระบบสุญญากาศและอากาศที่รวดเร็วและง่ายดาย เพื่อรักษาระบบอากาศอัด เพิ่มผลผลิต และลดค่าสาธารณูปโภค

 • Fluke DS703 FC Diagnostic Scope - 1

  บอร์สโคปวิดีโอวินิจฉัยปัญหา Fluke DS703 FC

  กล้องวิดีโอสำหรับงานวิเคราะห์ความละเอียด 1200 x 720 ที่ทนทาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม พร้อมก้านแบบมุมมองคู่

Frequently asked questions for acoustic imaging cameras and leak detection

What is an Acoustic Camera?

An acoustic camera is an ultrasonic imaging device for locating and characterizing sound sources, producing a thermographic-style display of sound. Acoustic imaging cameras are ideal for industrial inspections, especially applications like leak detection and partial discharge testing in which personnel need to survey crowded industrial facilities. An acoustic camera can discover sound sources that are difficult to identify, capture images with sound measurements, and even allow you to adjust frequency levels on your display.

How Does an Acoustic Camera Work?

Acoustic imaging cameras work by utilizing an array of tiny, super-sensitive microphones that generate a spectrum of decibel levels per frequency. An algorithm then calculates a sound image that is superimposed over a visual image. The sound image adapts to the frequency level selected – allowing you to hone in subtle sounds in busy environments, like a gas leak on a plant floor.

What is Ultrasonic Leak Detection? Acoustic Imaging vs. Ultrasonic Detection

Ultrasonic leak detection is the process of discovering leaks through either a handheld device that helps to determine leak location or a stationary detector. Acoustic imaging simplifies the process, allowing users to quickly find and measure leaks in noisy environments. An acoustic imaging camera like the Fluke ii910 will also simplify visualization, high-precision measurement, and analysis of leaks.