ภาษาไทย

เครื่องมืออีเธอร์เน็ตในอุตสาหกรรม

เครือข่ายอีเธอร์เน็ตอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสำคัญของระบบควบคุมอัตโนมัติหลายระบบ การเดินสายเคเบิลไม่ว่าจะเป็นทองแดงหรือไฟเบอร์ออปติกเป็นสาเหตุหลักของการหยุดทำงานของเครือข่ายอุตสาหกรรมที่มีกรอบเวลาชัดเจนเหล่านี้ การสูญเสียแพ็คเก็ตข้อมูลเพียงน้อยนิดในเวลาอันสั้นอาจทำให้เครื่องหยุดทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและการผลิตที่สายเคเบิลเครือข่ายสัมผัสกับการสั่นสะเทือน การโค้งงอ ความชื้น อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงและ EMI จากไดรฟ์มอเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ Fluke Networks มีเครื่องมืออีเธอร์เน็ตและเครื่องทดสอบในอุตสาหกรรมที่ทนทานและมีคุณภาพหลายชนิดซึ่งช่างไฟฟ้าในโรงงานและวิศวกรควบคุมสามารถใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่สายเคเบิลบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ