ภาษาไทย

เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 1750

Fluke 1750 Firmware Update v23.06 (.exe)
โปรแกรมตัวอัปเกรดเฟิร์มแวร์ Fluke 1750 เชื่อมต่อเครื่องมือผ่านพอร์ตอีเธอร์เน็ต เรียกใช้โปรแกรม และเลือกเครื่องมือที่จะอัปเกรดจากเมนูแบบดรอปดาวน์ (12/2014)

Release Notes for 1750 firmware 23.06 (.pdf)
หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขของเฟิร์มแวร์ Fluke 1750 (12/2014)

Fluke Power Analyze Software v2.4 (.exe)
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน FPA ให้ยกเลิกการติดตั้งเวอร์ชันเก่าก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชันใหม่นี้ (04/2013

PowerView PDA Software v1.47 for iPaq (.exe)
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานกับ PDA จาก HP เท่านั้น

PowerView v2.0.20 Application Software for Archos 43 tablet (.zip)
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน Android ให้ทำตามคู่มือการติดตั้งด้านล่างสำหรับคำแนะนำโดยละเอียด แอปพลิเคชันนี้มีไว้สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Archos 43 เท่านั้น

Android Application Software Installation Guide (.pdf)
คู่มือการติดตั้งสำหรับ Archos Android PowerView Installation

Instructions to Restore v4.1.1 Android OS to Samsung Galaxy Tab 2 (.pdf)
หากแท็บเล็ต Galaxy ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่สูงกว่า v4.1.1 โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องทำการกู้คืนนี้

Instructions to Restore v4.1.2 Android OS to Samsung Galaxy Tab 3 (.zip)
หากแท็บเล็ต Galaxy ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่สูงกว่า v4.1.2 โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องทำการกู้คืนนี้

PowerView V3.0.6 Application Software for Samsung Tab 2/7.0" and Tab 3/7.0" (.apk)
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน Android แอปพลิเคชันนี้มีไว้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Samsung Tab 2 และ Tab 3 รุ่นหน้าจอขนาด 7.0 นิ้วเท่านั้น ไม่สนับสนุนการใช้งานกับ Tab 3 รุ่น 10 นิ้ว! แอปพลิเคชันนี้ต้องการ Android OS เวอร์ชัน 4.1.1! (12/2014)

Release Notes for Power View V3.0.6 (.pdf)
หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขของ Fluke Power View สำหรับ Samsung Galaxy Tab 2 และ Tab 3 (หน้าจอขนาด 7 นิ้ว) (12/2014)

Calibration Wizard Downloads (.exe)
ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณและในคู่มือการปรับเทียบอย่างระมัดระวัง

Fluke 1750 Power Recorder Calibration Manual (.pdf)