ภาษาไทย

เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series

เครื่องมือวิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke 500 Series

ซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ Fluke เวอร์ชัน 1.6.0.1

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่ Fluke 1.6.0.1 (.exe)

เฟิร์มแวร์วิเคราะห์แบตเตอรี่ Fluke เวอร์ชัน 1.5

ในการอัปเกรดเครื่องมือของคุณ
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แบตเตอรี่ Fluke เวอร์ชัน 1.5 (.tgz)

คู่มือติดตั้งฉบับย่อ

  1. คัดลอกไฟล์ไปที่เดสก์ท็อปของคุณ
  2. เปิด “ซอฟต์แวร์การจัดการแบตเตอรี่สำหรับพีซีเดสก์ท็อป” BT500
  3. เชื่อมต่อเครื่องมือเข้ากับพีซีโดยใช้สาย USB ที่ให้มา
  4. ตรวจสอบว่าได้ชาร์จและเปิด BT500 Series ของคุณแล้ว
  5. ใช้เมนูไฟล์ที่ด้านบนของหน้าเชื่อมต่อกับ BT500 แล้วเลือกพอร์ต com ที่ถูกไฮไลท์
  6. เลือกการตั้งค่าที่ด้านบนของหน้า และ “อัปเกรดเฟิร์มแวร์”
  7. เลือกเรียกดู แล้วค้นหาไฟล์ “.tgz” ที่คุณวางไว้บนเดสก์ท็อป
  8. กดไอคอน “อัปเกรด”
  9. อย่าถอดอุปกรณ์ของคุณออกจนกว่าจะเสร็จสิ้นการอัปเกรด การอัปเกรดจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที