ภาษาไทย

ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน Fluke 810

การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเกรด Viewer Software v.3.6.0

มีอะไรใหม่บ้าง

 • เพิ่มความเข้ากันได้กับ Windows 10
 • เซิร์ฟเวอร์ MS SQL เวอร์ชันใหม่
 • การตั้งค่าเครื่องที่ที่จำแนกตามชื่อเครื่องโดยเรียงตามตัวอักษร (ก่อนหน้านี้ ใช้การจำแนกตามระดับความรุ่นแรงเท่านั้น)
 • ชื่อเครื่องมีความยาวได้มากขึ้น: รองรับชื่อเครื่องที่ประกอบด้วย 40 อักขระ (ก่อนหน้านี้จำกัดที่ 15 อักขระ)
 • อัปเดตคุณสมบัติการซิงค์ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่อง โดยใช้ Viewer Software บน PC และซิงค์กับ Fluke 810

หมายเหตุสำคัญ: โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลก่อนการติดตั้งแล้ว อ่านคำแนะนำด้านล่างก่อนการติดตั้งหากคุณมี Viewer Software เวอร์ชันก่อนหน้าติดตั้งอยู่แล้ว

การอัปเกรด Viewer จาก Viewer เวอร์ชัน 1.0.8 หรือสูงกว่า

 1. เปิด Viewer Software
 2. คลิกที่เมนู “การตั้งค่า” ที่ด้านบน
 3. เลือก “สร้างการสำรองข้อมูล” จากเมนูด้านซ้าย
 4. คลิกปุ่ม “เลือก” เพื่อเลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์สำรอง แล้วคลิกที่ปุ่ม “สร้างการสำรองข้อมูล” เลือกตำแหน่งอื่นซึ่งไม่ได้มีซอฟต์แวร์ติดตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น “My Documents” ก็เป็นตัวเลือกที่ดี
 5. เมื่อสร้างการสำรองเรียบร้อยแล้ว ถอนการติดตั้ง Viewer Software เวอร์ชันปัจจุบันโดยการนำทางไปยัง “เพิ่มหรือนำโปรแกรมออก” ในการตั้งค่า ค้นหา Viewer Software จากรายการ เลือกและเลือกถอนการติดตั้ง ทำเช่นเดียวกันกับทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft SQL Server 2005 Express
 6. ติดตั้ง Viewer เวอร์ชันใหม่โดยการคลิกสองครั้งที่ไฟล์ .zip ซึ่งคุณได้ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้จากลิงก์ด้านบน และอ่านคำแนะนำ

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เรียกคืนข้อมูลสำรองของคุณโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้:

 1. เปิด Viewer Software
 2. คลิกที่เมนู “การตั้งค่า” ที่ด้านบน
 3. เลือกเมนู “เรียกคืนการสำรองข้อมูล” ที่ด้านซ้าย
 4. คลิกปุ่ม “เลือก” เพื่อเลือกตำแหน่งสำหรับไฟล์สำรองที่คุณได้สร้างไว้ก่อนการติดตั้ง แล้วคลิกที่ปุ่ม “เรียกคืนการสำรองข้อมูล”

การอัปเกรด Viewer จาก Viewer เวอร์ชันก่อนหน้า 1.0.8

หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Viewer เวอร์ชันก่อนหน้า 1.0.8 การอัปเกรดจะลบการตั้งค่าเครื่องทั้งหมดและวินิจฉัยประวัติจาก PC ของคุณ

เรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไปยังการใช้งาน Viewer Software

 1. หากข้อมูลยังอยู่บนเครื่องทดสอบ Fluke 810 ให้นำเข้าข้อมูลด้วย Viewer Software ในฟังก์ชันการถ่ายโอน
 2. หากข้อมูลอยู่ที่ Viewer Software เท่านั้น ก่อนการอัปเกรด เก็บข้อมูลถาวรได้โดยการสร้างรายงาน .pdf สำหรับการตั้งค่าเครื่อง โดยใช้ฟังก์ชันรายงานของ Viewer Software หมายเหตุ: ข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อน Viewer v1.5 ไม่สามารถเรียกกลับไปยังเครื่องทดสอบ

Viewer v2.0 หรือรุ่นใหม่กว่ามีความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, และ Windows 10 ทั้งแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต


การอัปเดตเฟิร์มแวร์

เฟิร์มแวร์เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน Fluke 810 v3.5 (.CAB)

คำแนะนำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ (.pdf)

เวอร์ชัน

วันที่

คำอธิบาย

3.59/18/2018
 • เพิ่มความเข้ากันได้กับ Windows 10
 • เซิร์ฟเวอร์ MS SQL เวอร์ชันใหม่
 • การตั้งค่าเครื่องที่จำแนกตามชื่อเครื่องโดยเรียงตามตัวอักษร (เพิ่มเติมจากระดับความรุนแรง)
 • ชื่อเครื่องมีความยาวได้มากขึ้น: รองรับชื่อเครื่องที่ประกอบด้วย 40 อักขระ (เพิ่มจากเดิมที่รองรับได้เพียง 15 อักขระ)
 • อัปเดตคุณสมบัติการซิงค์ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่อง โดยใช้ Viewer Software บน PC และซิงค์กับ Fluke 810
3.05/11/2015
 • การอ่านค่าความสั่นสะเทือนโดยรวมเพิ่มเติม ทำให้คุณสามารถประเมินสภาพโดยรวมของเครื่องนอกเหนือจากความบกพร่องของเครื่องแต่ละเครื่อง
 • ข้อมูลที่ปรับปรุงประกอบด้วยรายงานการวินิจฉัยโดยละเอียดและแผนภาพเชิงสเปกตรัมช่วยยืนยันคุณภาพของข้อมูล และจำกัดสาเหตุของข้อผิดพลาดให้แคบลง
 • ความยืดหยุ่นความเร็วของเครื่องที่มากขึ้นทำให้คุณสามารถทดสอบแอสเซทได้มากขึ้น รวมถึง ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน เกียร์รถ และเฟืองดอกจอก
 • มีตัวการสาธิตการใช้เครื่องที่เข้าใจง่ายเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เร็วขึ้น ทำให้การระบุตำแหน่งของแบริ่งในขณะที่กำลังวัดในภาคสนามสามารถทำได้
 • การแก้ไขบั๊กเล็กน้อย