ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Fluke

Fluke IRR1-SOL Meter

มิเตอร์วัดรังสีแสงอาทิตย์ Fluke FLK-IRR1-SOL

มิเตอร์วัดรังสีแสง Fluke IRR1-SOL ออกแบบมาตั้งแต่ต้นเพื่อทำให้การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาเซลล์แสงอาทิตย์ การวัดความเข้มแสง อุณหภูมิ และความลาดเอียงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือเดียว

Fluke TiS55+ Thermal Camera

กล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke TiS55+

นำแผนการบำรุงรักษาเชิงรุก (PM) ของคุณมาทำให้เป็นความจริง เริ่มต้นด้วยการใช้คุณลักษณะที่ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบภาพและกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเป็นประจำได้โดยง่าย ด้วย TiS55+ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคุณทำแผนงาน PM ให้ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ii910 Precision Acoustic Imager

Fluke ii910 Precision Acoustic Imager

Ii910 เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการตรวจหาการคายประจุไฟฟ้าแบบโคโรน่าและบางส่วน ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ที่ปลายนิ้ว สแกนพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว และบันทึกภาพ/วิดีโอต่างๆ ที่คุณต้องการด้วยปุ่มเดียว และหน้าจอ LCD สัมผัสขนาด 7 นิ้ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม การไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลหรืออุปกรณ์ชิ้นที่ 2 ที่เกะกะ ทำให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว และมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่าในการสลับระหว่างการตรวจจับการรั่วไหล/PD และการแก้ไขการรั่วไหล/PD