ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Fluke

Fluke TL1500DC Insulated Test Leads

สายวัดทดสอบหุ้มฉนวน Fluke TL1500DC

สายวัดทดสอบ Fluke TL1500DC ให้การวัดแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยและแม่นยำสูงสุดถึง 1500 V DC โดยทั่วไปใช้งานกับพลังแสงอาทิตย์ พลังลม และแบตเตอรี่

Fluke VT08 Portable Infrared Thermal Imager

Fluke VT08 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบภาพ

Fluke VT series is built with legendary Fluke ruggedness and quality. With compact design and upgraded function, the temperature measurement is visualized, so that you can obtain a clear and accurate infrared thermal image.

Fluke VT06 Portable Infrared Thermal Imager

Fluke VT06 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบภาพ

Fluke VT series is built with legendary Fluke ruggedness and quality. With compact design and upgraded function, the temperature measurement is visualized, so that you can obtain a clear and accurate infrared thermal image.