ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Fluke

Fluke LTE Communications Module

โมดูลการสื่อสาร Fluke LTE

โมดูลการสื่อสาร Fluke LTE ขยายความสามารถในการสื่อสารของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า Fluke 1773, 1775 และ 1777 ด้วยโมดูล 4G LTE คุณจะสามารถสื่อสารระยะไกลได้ ซึ่งช่วยให้สามารถดูข้อมูล ควบคุมและดาวน์โหลดข้อมูลที่บันทึกไว้จากระยะไกลได้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในขณะที่เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้ากำลังบันทึกอยู่ได้