ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Fluke

Fluke 5.5MM Scope with 0.7M Articulating Camera Probe

สโคป Fluke 5.5 มม. พร้อมโพรบกล้องแบบหมุนได้ 0.7 เมตร

สามารถใช้งานร่วมกับบอร์สโคปวิดีโอ Fluke DS703 FC ได้ หัวกล้องแบบหมุนได้งอได้สูงสุด 180° ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเป็นเรื่องง่ายขึ้น