ภาษาไทย

เครื่องมือวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าความแม่นยำสูง Fluke Norma

NormaView Software (.zip)
ไฟล์นี้ได้รับการบีบอัด ให้แยกเนื้อหาของไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเรียกใช้ตัวเริ่มไฟล์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

 

ก่อนเริ่มกระบวนการการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ Norma ให้ตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ในเครื่องวิเคราะห์ของคุณในหน้า General Setup (การตั้งค่าทั่วไป) ภายใต้ Info (ข้อมูล) (ให้ดูคู่มือผู้ใช้งานสำหรับข้อมูล)

Firmware Update Utility (.exe)

Firmware Downloader Instructions (.txt)
โปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่ออัปโหลดเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า NORMA

Download firmware upgrade file v1.6.1 (.zip)
คลิกขวาแล้วเลือก 'Save Target As' (บันทึกเป้าหมายเป็น) เพื่อบันทึกไฟล์ก่อนเพื่อใช้เครื่องมืออัปเกรด

FW1.6.1 Release Notes (.pdf)

Remote Control Commands for FW1.5 firmware (.pdf)

LabView 7 Drivers (.zip)
LabView 8 Drivers (.zip)
LabView 9 Drivers (.zip)
ไดรเวอร์ LabView สำหรับ Norma 4000 และ Norma 5000