ภาษาไทย

จุดต่อลงดิน

สิ่งที่สำคัญมากสำหรับสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ก็คือการมีระบบไฟฟ้าที่ลงกราวด์ เพื่อที่ว่าหากเกิดกรณีฟ้าผ่าหรือแรงดันไฟฟ้าเกินกำลัง กระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามทางที่ปลอดภัยเพื่อลงดิน เพื่อให้มีการเชื่อมต่อกับกราวด์อย่างเชื่อถือได้ International Electrical Testing Association ได้ระบุให้มีการทดสอบขั้วไฟฟ้ากราวด์ทุกสามปี

ตระกูลเครื่องมือทดสอบกราวด์ของ Fluke ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนองตอบวิธีการทดสอบกราวด์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เครื่องมือทดสอบของเราได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำ ปลอดภัย และใช้งานง่าย เรามีวิธีการวัดค่าความต้านทานที่รวดเร็วและแม่นยำในหลายวิธีการทดสอบ ได้แก่การทดสอบการลดลงของศักย์แบบ: 3 และ 4 ขั้ว การทดสอบแบบเลือก การทดสอบแบบไม่มีหลัก และการทดสอบ 2 ขั้ว ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานมีอยู่ที่ศูนย์โซลูชันการลงกราวด์