ภาษาไทย

จุดต่อลงดิน

สิ่งที่สำคัญมากสำหรับสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ก็คือการมีระบบไฟฟ้าที่ลงกราวด์ เพื่อที่ว่าหากเกิดกรณีฟ้าผ่าหรือแรงดันไฟฟ้าเกินกำลัง กระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปตามทางที่ปลอดภัยเพื่อลงดิน เพื่อให้มีการเชื่อมต่อกับกราวด์อย่างเชื่อถือได้ International Electrical Testing Association ได้ระบุให้มีการทดสอบขั้วไฟฟ้ากราวด์ทุกสามปี

ตระกูลเครื่องมือทดสอบกราวด์ของ Fluke ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนองตอบวิธีการทดสอบกราวด์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เครื่องมือทดสอบของเราได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำ ปลอดภัย และใช้งานง่าย เรามีวิธีการวัดค่าความต้านทานที่รวดเร็วและแม่นยำในหลายวิธีการทดสอบ ได้แก่การทดสอบการลดลงของศักย์แบบ: 3 และ 4 ขั้ว การทดสอบแบบเลือก การทดสอบแบบไม่มีหลัก และการทดสอบ 2 ขั้ว ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานมีอยู่ที่ศูนย์โซลูชันการลงกราวด์

 • Fluke 1630-2 FC Earth Ground Clamp

  แคลมป์ลงกราวด์ Fluke 1630-2 FC

  ทดสอบองค์ประกอบกราวด์ของอุปกรณ์ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงได้ยาก รวมถึงพื้นที่ซึ่งอยู่ในอาคารหรือมีการปูพื้นเต็มพื้นที่และไม่สามารถปักเสาทดสอบเสริมได้ ออนไลน์ได้ตลอดเวลา - ระบุความต้านทานของวงจรกราวด์ได้โดยไม่ต้องตัดวงจรและเชื่อมต่อขั้วไฟฟ้ากราวด์จากระบบซ้ำ

 • Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester

  Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester

  GEO Earth Ground Tester

 • Fluke 1623-2 GEO Earth Ground Tester

  Fluke 1623-2 GEO Earth Ground Tester

  The Fluke 1623-2 and 1625-2 GEO Earth Ground Testers offer data storage and download capabilities...