ภาษาไทย

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 433/434/435

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic ใช้ร่วมกับ Fluke 345, VR1710, 1735 และ 433/434/435 (ทำงานร่วมกันได้กับ Windows Vista, 7, 8 และ 10)

FlukeView v3.34 (.zip)
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ FlukeView เวอร์ชัน 3.34

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ 430 Series I จาก V1.10 เป็น V2.07
การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ 430 Series I อุปกรณ์ที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันต่ำกว่า 2.07 ไม่สามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2.10 หากไม่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2.07 ก่อน

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ 430 Series I V2.10
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ 430 Series I เป็น V2.10

ไดรเวอร์ที่อัปเดตสำหรับ OC4USB Rev II USB Connector (.exe)

GPL Offer