ภาษาไทย

การสอบเทียบ

Calibration helps ensure accurate measurements that are foundational to the quality and safety of our everyday lives. As a calibration professional, the world relies on you to get it right. And, we’re here to help you get it right with educational articles on various calibration topics including new testing and calibration processes, custody transfer, sensor and transmitter calibration, calibration in the field and at the bench, and much more. (See also our Fluke Calibration blog.) We’re also intent on helping your do your job right with the best calibrators. Check out our recommended calibrators in the area of your need: temperature, pressure, multifunction, mA loop, benchtop and standards.

เรื่องราวล่าสุด

  • Fluke 710 Valve Tester - 2

    กระบวนการทดสอบวาล์วควบคุมใหม่

    วาล์วควบคุมอัจฉริยะแบบสัดส่วน มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมกระบวนการ การประเมินสมรรถนะของวาล์วอย่างถูกต้องแม่นยำอาจเป็นงานประจำที่ยุ่งยาก ซึ่งมักจะต้องหยุดทำงานเป็นเวลานานและดึงวาล์วออกจากสาย