ภาษาไทย

เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด (IR) แบบไม่สัมผัส

วัดค่าอุณหภูมิได้จากระยะปลอดภัยด้วยเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดจาก Fluke

หลีกเลี่ยงความร้อนของมอเตอร์หรืออากาศร้อนจัดและเย็นจัดที่พัดใส่หน้าจากระบบ HVAC หรือโบลเวอร์ในขณะที่วัดค่า วางใจได้ในเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดจาก Fluke ที่จะให้ค่าอุณหภูมิอย่างแม่นยำจากระยะปลอดภัย

Fluke Connect อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ

*เครื่องมือบางรุ่นสามารถใช้ได้ในบางประเทศ โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายของ Fluke ที่อยู่ใกล้บ้าน

©  Fluke Corporation เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของ การให้บริการไร้สายและข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อ พื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB แรกให้บริการฟรี เข้ากันได้กับ iPhone 4s ขึ้นไปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 8 หรือสูงกว่า; iPad (ในกรอบ iPhone บน iPad); Samsung Galaxy S4 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.3.x หรือสูงกว่า และ Samsung Galaxy S, Nexus 5, HTC One และ HTC One M8 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android™ 4.4.x หรือสูงกว่า Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ of Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.