ภาษาไทย

อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Fluke

อุปกรณ์เสริมของ Fluke
 

คุณได้ลงทุนกับเครื่องมือของ

อุปกรณ์เสริมจะเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องมือทดสอบ อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ของคุณจะกลายเป็นเทอร์โมมิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ หรือแม้แต่เครื่องวัดแรงดันได้ เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Fluke คุณสามารถขยายขีดความสามารถในการวัดค่าต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุตสาหกรรม ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ใช้กระเป๋าที่เหมาะสมในการป้องกันเครื่องมือ และตัวเลือกกระเป๋าแบบนุ่มและแบบแข็งที่มีหลากหลายแบบ จะช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่มีให้รวมถึงเครื่องตรวจแบบไม่สัมผัส ขาวัดและไฟติดหมวก ตะขอแขวนมิเตอร์ และขาวัดทดสอบที่มีพิกัดเหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
แคตตาล็อกอุปกรณ์เสริมของ Fluke