ภาษาไทย

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานและกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 430 Series II

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ V05.07 (.exe)
การอัปเดตนี้ใช้กับ Fluke 430-II ทุกรุ่น อัปเดตนี้ใช้สำหรับเพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่มีความสำคัญให้กับ Fluke 438-II ฟังก์ชันการทำงานใหม่นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการวิเคราะห์มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ โปรดอ่านข้อมูลหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับ Fluke 438-II และเอกสารเพิ่มเติมของผู้ใช้

คุณจำเป็นต้องเลือกหมายเลขพอร์ต COM เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถพบข้อมูลนี้ได้ในรายการอุปกรณ์ของ Windows Device Manager แอปพลิเคชันจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอน

ข้อมูลสำคัญ: บางครั้งเครื่องมือจะไม่อัปเดตเมื่อใช้ USB 3.0 โปรดอ่านข้อความ ‘HELP’ ในเครื่องมืออัปเดตก่อนที่จะดำเนินการต่อ อัปเดตล่าสุด 9/2018

หมายเหตุการเผยแพร่ของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ V05.07 (.pdf) รายละเอียดทั้งหมดสำหรับประโยชน์ของการอัปเดตเป็น V05.07 หมายเหตุเหล่านี้มีความสำคัญในการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลที่มีอยู่เดิมอย่างปลอดภัย โปรดดูคำแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล ถ้ามีข้อสงสัย อัปเดตล่าสุด 9/2018

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog สำหรับFluke 430 Series II (.exe)
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog สำหรับ Fluke 430-II Series

ไดรเวอร์ USB ของ Fluke 430 Series II (.zip)
ไดรเวอร์ USB ของ Fluke 430 Series II จะติดตั้งโดยอัตโนมัติในภาวะปกติ ไฟล์นี้ใช้สำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง