ภาษาไทย

ตัวกรอง

การใช้งาน

เฟสการวัด

การศึกษาการใช้พลังงาน

การศึกษาฮาร์มอนิกส์

คุณสมบัติอื่นๆ

ประเภทการสื่อสาร

รองรับ Fluke Connect

การจัดระดับความปลอดภัย

ระดับ IP

คุณภาพกำลังไฟฟ้า: เครื่องมือวิเคราะห์ มิเตอร์ เครื่องมือบันทึกข้อมูล เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้า

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานการผลิต หรือสาธารณูปโภค เครื่องมือจัดการคุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานของ Fluke ได้รับการออกแบบให้ช่วยเหลือในการบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าและข้อมูลพลังงานที่จำเป็นเพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ระบุปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประสิทธิภาพของพลังงานได้อย่างง่ายดาย และบันทึกพร้อมวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้ ได้แก่ หน้าต่างการวัดทางไฟฟ้า Fluke PQ400 ที่จะให้คุณทำการเชื่อมต่อการวัดแบบสามเฟสโดยปราศจากความจำเป็นในการใช้ประตูแผงวงจรหรือเสริมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ขั้นตอนนี้ทำให้คุณทำการวัดได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อที่คุณต้องการโดยไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักใดๆ ซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นและทรงพลังรวมอยู่ในเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานของ Fluke ที่พร้อมจะทำให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าของคุณ


เครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้า

เครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าจะบันทึกข้อมูลที่ละเอียดที่สุดและช่วยให้คุณค้นพบปัญหาที่ยากจะค้นเจอได้  ด้วยซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเสริม เครื่องมือบันทึกสามารถช่วยให้คุณมองเห็นถึงภาพรวมและทำให้คุณจัดการกับปัญหาได้


เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าและพลังงาน

เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าและพลังงานใช้ในการทำการบันทึกพลังงานแบบสามเฟสและศึกษาการโหลดเพื่อค้นหาส่วนที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ด้วยซอฟต์แวร์ Fluke Energy Analyze Plus จะช่วยสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อเน้นในส่วนพื้นที่ที่มีปัญหา


เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและเครื่องแก้ไขปัญหา

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟสเหมาะสำหรับการทดสอบคุณภาพ การแก้ไขปัญหา การบันทึกข้อมูล และการสร้างรายงานโดยละเอียดโดยใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ PowerLog-430 ที่ใช้ได้อย่างง่ายดาย


เครื่องมือวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่แม่นยำ

จากการทดสอบประสิทธิภาพของตัวแปลง ไฟส่องสว่าง หรือการสลับกระแสไฟ เครื่องมือวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่แม่นยำสูงของ Fluke มีความแม่นยำสูงที่สุดและสามารถจัดการรูปแบบคลื่นที่รับมือได้ยากที่สุดได้