ภาษาไทย

เครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 1740 Series

PQ Log v2.2.3 (.exe)

USB driver for Vista (.exe)

USB driver for Windows XP (.zip)
การอัปเดตที่ช่วยให้การวิเคราะห์ตรงตามมาตรฐาน EN50160:2010 ล่าสุด ซอฟต์แวร์นี้จะวิเคราะห์ว่า 1740 series ของคุณได้รับการติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด ซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณทำการอัปเกรด หากไม่ได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด

PQ Log v2.2 Release notes (.pdf)