ภาษาไทย

Fluke PowerLog Application Software

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic V4.6 (.exe)
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic ใช้กับ Fluke 345, VR1710, 1735 และ 433/434/435 (ทำงานร่วมกันได้กับ Windows Vista, 7, 8 และ 10)

หมายเหตุการเผยแพร่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic V4.6 (.pdf)


ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog 430-II V5.9 สำหรับ Fluke 430 Series II (.exe)
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog สำหรับ Fluke 430-II Series
ข้อมูลสำคัญ: การแก้ไขของ PowerLog430-II นี้กำหนดให้เครื่องมือ 430-II Series ใช้ เฟิร์มแวร์รุ่น V05.02

ข้อมูลการเผยแพร่ PowerLog 430-II V5.9 (.pdf)
รายละเอียดทั้งหมดของคุณลักษณะใหม่และการแก้ไขข้อบกพร่อง - โปรดอ่านข้อมูลสำคัญในหมายเหตุเหล่านี้