ภาษาไทย

สำหรับอุปกรณ์ Fluke 190 Series II รุ่น 2 และ 4 แชนเนล

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.44 
Readme สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.44

 • ปรับปรุงการรับมือหน่วงทริกเกอร์เพื่อการตั้งค่าฐานเวลาที่เร็วที่สุด (โหมดสโคป)
 • การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.43

 • แก้ไขปัญหาที่อุปกรณ์บางเครื่องอาจแสดงอาการไม่คงที่สำหรับบางแชนแนล ระดับบรรทัดฐานที่ผิดพลาด และ/หรือแอมปลิจูดของรูปแบบคลื่นที่ไม่ถูกต้องในบางครั้ง การแก้ไขนี้มีในเฉพาะบางอุปกรณ์ที่มีเลข '2516' ต่อท้ายข้อมูลรุ่นย่อยที่แสดงเมื่อเลือกปุ่ม ผู้ใช้, F3=Version&Cal.
 • แก้ไขปัญหากับการทำสำเนาการตั้งค่าแชนแนลเพื่อให้ระบบคัดลอกการตั้งค่าการกำหนดช่วงด้วยตนเอง/อัตโนมัติด้วยเช่นกัน เลือกการทำสำเนาแชนแนลโดยกดปุ่มแชนแนลค้าง แล้วกดปุ่มแชนแนลอื่น
 • แก้ไข icellSpacingssue ที่ส่งผลให้ตัวบ่งชี้กราวด์แชนแนลทางด้านซ้ายของหน้าจอหายไปเมื่อรูปแบบคลื่นย้ายไปที่ด้านล่างของหน้าจอ

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.42

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.42 แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

 • การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อรองรับส่วนประกอบใหม่

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.41

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.41 แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงความเร็วในการรับข้อมูลสำหรับเล่นและทดสอบผ่าน/ไม่ผ่าน
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบผ่าน/ไม่ผ่านและการเล่นซ้ำ
 • แก้ไขปัญหาการแสดงสเปคตรัม
 • แก้ไขปัญหาสัญญาณ BWL ในโหมดมิเตอร์
 • แก้ไขปัญหาผลลัพธ์ความถี่การปัดเศษ

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.40

อัปเดตเวอร์ชัน V11.40 แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

 • ปรับปรุงความเร็วในการรับข้อมูลสำหรับเล่นและทดสอบผ่าน/ไม่ผ่าน
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทดสอบผ่าน/ไม่ผ่านและการเล่นซ้ำ
 • แก้ไขปัญหาการแสดงสเปคตรัม
 • แก้ไขปัญหาผลลัพธ์ความถี่การปัดเศษ
 • แก้ไขปัญหาสัญญาณ BWL ในโหมดมิเตอร์

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.30

สำหรับเครื่องมือทดสอบ 190 Series II ScopeMeter รุ่น 2 และ 4 แชนเนลที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V09.00 ขึ้นไป การอัปเดตเวอร์ชัน V11.30 แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ (ลิงค์ไปยังการดาวน์โหลดไฟล์ V11.30):

 • แก้ไขปัญหาการเริ่มทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งส่งผลให้ไม่มีเทรซในหน้าจอ หรือในรุ่น 4 แชนแนลที่ไม่มีการเข้าถึงแชนแนล C&D (*)
 • แก้ไขปัญหาในการจัดเก็บและอ่านของข้อมูล ScopeRecord และ Trendplot เป็น .CSV ไปยัง USB
 • แก้ไขปัญหาที่ ScopeMeter ถูกปิดในโหมด TrendPlot ที่มีเคอร์เซอร์เปิดอยู่ (*)

  ก่อนการเผยแพร่ V11.30 ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ปิดเครื่องมือทดสอบ ScopeMeter
  • ตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

  รอ 5 นาทีก่อนที่จะดำเนินการต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
  • เปิดเครื่องมือทดสอบ ScopeMeter
  • ใส่แพ็คแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่จะถูกชาร์จ)

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.20

สำหรับเครื่องมือทดสอบ 190 Series II ScopeMeter รุ่น 2 และ 4 แชนเนลที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V09.00 ขึ้นไป อัปเดตเวอร์ชัน V11.40 แก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

 • ความสามารถในการเปิดรูปแบบคลื่นที่บันทึกของ V10.0 หรือสูงกว่า
 • แก้ไขปัญหาของรูปแบบ .BMP เมื่อคัดลอกภาพจาก INT ไปยัง USB
 • ป้องกันการล็อคอุปกรณ์เมื่อคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์ USB โดยไม่มีไดรฟ์ในระบบ

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.10

สำหรับเครื่องมือทดสอบ 190 Series II ScopeMeter รุ่น 2 และ 4 แชนแนลที่มีเวอร์ชัน V09.00, V10.4X หรือ V11.0 อัปเดตเวอร์ชัน V11.10 แก้ไขข้อบกพร่องและทำให้สามารถจัดเก็บรูปแบบคลื่นจากเครื่องมือทดสอบ ScopeMeter ลงในไดรฟ์ USB เป็นไฟล์ CSV จากนั้นเปิดไฟล์นี้โดยใช้ FlukeView หรือโปรแกรมสเปรดชีตได้

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V11.10

ประกาศความปลอดภัยและการเรียกคืน อุปกรณ์ Fluke 190 Series II รุ่น 4 แชนแนลที่มีเฟิร์มแวร์ V10.40

สำหรับเครื่องมือทดสอบ 190 Series II ScopeMeter รุ่น 4 แชนแนลที่มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V10.40 ซึ่งมีปัญหาด้านการแสดงจุดทศนิยมของค่าที่อ่านได้ที่ต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็น V10.41 หรือสูงกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ที่อาจเกิดขึ้นได้