ภาษาไทย

เครื่องมือบันทึกคุณภาพแรงดันไฟฟ้า Fluke VR1710

PowerLog Classic Application Software for the Fluke VR1710 (.exe)
ซอฟต์แวร์ PowerLog Classic Application สำหรับใช้งานกับ Fluke 345, VR1710, 1735 และ 433/434/435 (เข้ากันได้กับ Windows Vista, 7, 8 และ 10) (01/2016)

VR1710 Firmware Upgrade Tool vA1.34(.zip) (12/2016)

Fluke VR1710 USB Drivers v10.1.8.2466 (.zip)
ไดรเวอร์เหล่านี้โดยปกติแล้วจะมากับ CD ซอฟต์แวร์ของ VR-1710 แยกไฟล์ไดรเวอร์ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วทำตามคำแนะนำโดยละเอียดในคู่มือผู้ใช้ (สามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ได้ในหน้าผลิตภัณฑ์) (01/2016)