ภาษาไทย

ตัวกรอง

ความปลอดภัย

ความต้านทาน

การวัดแรงดันไฟฟ้า

การจัดระดับความปลอดภัย

การใช้งาน

คุณลักษณะ

การวัดกระแสไฟฟ้า

การศึกษาการใช้พลังงาน

ระบบโฟกัส

ความละเอียด

อุณหภูมิสูงสุด

เครื่องมือ HVAC

เราใช้อุปกรณ์ HVAC เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ยอมรับได้ ระดับความชื้นและการระบายอากาศเพื่อสุขภาพและความสบายของผู้อยู่อาศัย แต่ในปัจจุบันนี้ เราได้เพิ่มการช่วยควบคุมสภาพของอาคารและจัดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ HVAC, ความต้องการพื้นที่ว่างที่ใช้งาน, วัสดุของอาคาร, สภาพภูมิอากาศ และดิฟเฟอเรนเชียลแรงดันคือกระบวนการไดนามิคที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องสำหรับการวินิจฉัยอากาศในอาคาร (IAD)

 • Fluke 922 Airflow Meter/Kit

  Fluke 922 Airflow Meter/Kit

  Fluke 922/Kit was designed and built for how (and where) you do your job, with performance,...

 • Fluke 3000 FC HVAC System

  Fluke 3000 FC HVAC System

  Fluke 3000 FC HVAC System lets you work on electrical panels faster, safer, easier. Connect the...

 • Fluke TL80A Basic Electronic Test Lead Kit -1

  Fluke TL80A Basic Electronic Test Lead Kit

  Test leads are an integral part of the complete measurement system and extend the capabilities of...