ภาษาไทย

ตัวกรอง

ความปลอดภัย

ความต้านทาน

การวัดแรงดันไฟฟ้า

คุณลักษณะ

การจัดระดับความปลอดภัย

การใช้งาน

การวัดกระแสไฟฟ้า

การศึกษาการใช้พลังงาน

ระบบโฟกัส

ความละเอียด

อุณหภูมิสูงสุด

เครื่องมือ HVAC

เราใช้อุปกรณ์ HVAC เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ยอมรับได้ ระดับความชื้นและการระบายอากาศเพื่อสุขภาพและความสบายของผู้อยู่อาศัย แต่ในปัจจุบันนี้ เราได้เพิ่มการช่วยควบคุมสภาพของอาคารและจัดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์ HVAC, ความต้องการพื้นที่ว่างที่ใช้งาน, วัสดุของอาคาร, สภาพภูมิอากาศ และดิฟเฟอเรนเชียลแรงดันคือกระบวนการไดนามิคที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องสำหรับการวินิจฉัยอากาศในอาคาร (IAD)