ภาษาไทย

Fluke ScopeMeter® 120B Series Firmware Upgrade

เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน V1.10.01

สำหรับเครื่องมือทดสอบ Fluke 123B, 124B และ 125B ScopeMeter การอัปเดตซอฟต์แวร์นี้มีการปรับปรุงต่อไปนี้:

 • แก้ไขปัญหาในฮาร์โมนิคกำลังไฟฟ้าของ Fluke 125B ที่ระบบไม่แสดงการอ่านค่า VA, var และ pf
 • แก้ไขปัญหาในฮาร์โมนิคกำลังไฟฟ้าของ Fluke 125B ที่การอ่านค่า K Factor ไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาในตัวบันทึกสโคปที่ตัวคูณการลดทอนของ B แชนแนลไม่ถูกต้องหลังจากหยุดการบันทึก
 • แก้ไขปัญหาโหมดคุณภาพของบัสใน Fluke 125B ที่การแสดงรูปแบบดวงตาไม่ถูกต้อง
 • ปรับปรุงการทำงานของ AutoHold เพื่อไม่ให้ฟังก์ชันถูกปิดหลังจากเลือก F4 = Done

หากต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์:

 1. ดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์
 2. คัดลอกไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังการ์ด Micro SD
 3. ปิดอุปกรณ์แล้วนำโพรบ สายวัดทดสอบ และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกก่อนที่จะเปิดฝาแบตเตอรี่
 4. เปิดส่วนฝาแบตเตอรี่โดยใช้ไขควง
 5. ใส่การ์ด Micro SD ลงในช่อง
 6. เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม เมนู
 7. เลือก ตัวเลือกผู้ใช้
 8. เลือกอัปเกรดเฟิร์มแวร์
 9. ทำตามคำแนะนำในหน้าจอ