ตัวกรอง

Mätfunktioner

การวัดกระแสไฟฟ้า

การวัดความดัน

การวัดอื่นๆ

การวัดแรงดันไฟฟ้า

การสร้างแรงดัน

การใช้งาน

ความปลอดภัย

ความสามารถในการจ่าย/ การจำลอง สัญญาณ

ความสามารถในการจ่ายไฟ

คุณลักษณะ

คุณสมบัติอื่นๆ

เครื่องมือทดสอบที่มีความปลอดภัยภายในสำหรับพื้นที่ซึ่งมีอันตราย

ความปลอดภัยภายในคือวิธีการป้องกันที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ง่าย เครื่องมือ IS ที่ผ่านการรับรองมีการออกแบบมาเพื่อป้องกันการปล่อยพลังงานในระดับที่สามารถทำให้เกิดการติดไฟกับวัตถุไวไฟได้ มาตรฐาน IS ใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถก่อให้เกิดการระเบิดประเภทต่างๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งประเภท: