ภาษาไทย

ตัวกรอง

ความปลอดภัย

การใช้งาน

การวัดกระแสไฟฟ้า

ความสามารถในการจ่าย/ การจำลอง สัญญาณ

Mätfunktioner

คุณลักษณะ

การวัดความดัน

การวัดอื่นๆ

ความสามารถในการจ่ายไฟ

การสร้างแรงดัน

การวัดแรงดันไฟฟ้า

เครื่องมือทดสอบที่มีความปลอดภัยภายในสำหรับพื้นที่ซึ่งมีอันตราย

ความปลอดภัยภายในคือวิธีการป้องกันที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้ง่าย เครื่องมือ IS ที่ผ่านการรับรองมีการออกแบบมาเพื่อป้องกันการปล่อยพลังงานในระดับที่สามารถทำให้เกิดการติดไฟกับวัตถุไวไฟได้ มาตรฐาน IS ใช้กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถก่อให้เกิดการระเบิดประเภทต่างๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งประเภท: