ช่องมอง IR

การลงทุนของบริษัทที่ดีที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังแผงควบคุม สิ่งที่สำคัญอย่างที่สุดคือการป้องกันช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ตรวจสอบที่ต้องเสี่ยงชีวิตในทุกๆ วันเพื่อทำงาน