ภาษาไทย

เครื่องมือบันทึกข้อมูลกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 1735

ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน PowerLog Classic ใช้ร่วมกับ Fluke 345, VR1710, 1735 และ 433/434/435 (ทำงานร่วมกันได้กับ Windows Vista, 7, 8 และ 10)

เครื่องมืออัปเกรดเฟิร์มแวร์ 1735 v3.1 (.exe)
อัปเกรด Fluke 1735 ของคุณเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุด (เข้ากันได้กับ Vista)

1735 Firmware v1.10 (.zip)
ควรคลายซิปไฟล์นี้และใช้ร่วมกับเครื่องมืออัปเกรดเฟิร์มแวร์ V3.1 (ข้างต้น) อัปเดตล่าสุดเมื่อ 08/2014
หมายเหตุ: เฟิร์มแวร์ v1.10 ต้องการ PowerLog Classic v4.4 สำหรับการดาวน์โหลดและการวิเคราะห์
หมายเหตุการเผยแพร่เฟิร์มแวร์ V1.10 (.pdf)

ภาคผนวกของคู่มือ - คำแนะนำของเครื่องมืออัปเกรด (.doc)

เครื่องมือบันทึกข้อมูลกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส Fluke 1735 มาพร้อมตัวเลือก USB สองแบบ ตัวเลือกแรกคือตัวแปลง RS232/USB ภายนอก และตัวเลือกที่สองคืออินเตอร์เฟซ USB ในตัว (เริ่มจำหน่ายเดือนเมษายน 2010)

ไดรเวอร์ USB สำหรับ Vista (.exe)

ไดรเวอร์ USB สำหรับ Windows XP (.zip)
ไดรเวอร์ USB สำหรับอินเทอร์เฟซ RS232/USB

ไดรเวอร์ Fluke 1735 345 (.zip)
ไดรเวอร์ USB สำหรับอินเทอร์เฟซในตัวที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการ 64 บิต (Vista และ Windows 7)