ภาษาไทย

ซอฟต์แวร์ระบบถ่ายภาพความร้อน Fluke

ดึงประสิทธิภาพสูงสุดของโปรแกรมเทอร์โมกราฟีของคุณออกมาใช้ สร้างรายงานการตรวจสอบระดับมืออาชีพภายในเวลาไม่กี่นาที ในขณะที่ตรวจจับข้อมูลเรดิโอเมตริกทั้งหมดเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการบำรุงรักษาเชิงการป้องกันและเชิงคาดการณ์

คุณสมบัติสำคัญ

  • แก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพของภาพเพื่อแสดงภาพสถานะเครื่องมือ
  • รวมภาพอินฟราเรดและภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้โหมดภาพซ้อนภาพ และการรวมภาพ
  • สร้างรายงานรายละเอียดได้ภายในไม่กี่นาที และยังประหยัดเทมเพลตการรายงานแบบกำหนดเอง
  • เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (การเชื่อมต่อไร้สายสามารถใช้ได้ในบางประเทศ)
  • เข้าถึงภาพถ่ายความร้อนได้จากทุกอุปกรณ์ด้วยพื้นที่จัดเก็บคลาวด์อัตโนมัติ
  • จัดระเบียบภาพและค้นหาได้ง่ายด้วยแอสเซท ความรุนแรง และชื่อ
  • แชร์ภาพในซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปทันทีกับสมาชิกทีมทั้งหมด
  • Fluke Connect มีคุณสมบัติบางประการเช่นเดียวกับ SmartView และอีกหลายคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามา เช่น คุณสมบัติการรวมภาพถ่ายความร้อนเข้ากับข้อมูลจากเครื่องมือ Fluke Connect กว่า 80 รายการ รวมถึงดิจิตอลมัลติมิเตอร์และเซนเซอร์

ไดรเวอร์ของกล้องถ่ายภาพความร้อน Fluke สำบั หรบั การเชอื่ มต่อกล้องเข้ากบั คอมพิวเตอร์พีซี


SmartView™ สำหรับกล้องอินฟราเรดแบบแคมคอร์ดเดอร์

ซอฟต์แวร์ระบบถ่ายภาพความร้อน SmartView ยังคงมีจำหน่ายในช่วงเวลาจำกัด สามารถใช้ได้กับกล้องในรุ่นต่อไปนี้: RSE300, RSE600, TiX620, TiX640, TiX660, and TiX1000

ดาวน์โหลด SmartView