ภาษาไทย

ศูนย์แหล่งข้อมูล Fluke

จุดทดสอบสำคัญ 5 ประการเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการทำงานของมอเตอร์ไดรฟ์

550

มอเตอร์ไดรฟ์เป็นเทคโนโลยีที่พบเห็นได้ทั่วไปสำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าคงที่จากแหล่งจ่ายไฟ AC หลัก ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าแปรผัน เพื่อควบคุมทอร์กและความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมอเตอร์ขณะขับเคลื่อนโหลดของอุปกรณ์เชิงกล มอเตอร์ไดรฟ์นั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่ามอเตอร์ต่อตรงแบบธรรมดา และมีความสามารถในการควบคุมเหนือกว่ามอเตอร์ที่ขับเคลื่อนโดยตรงแบบธรรมดา ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น และยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์

อ่านเพิ่มเติม