ภาษาไทย

เฟิร์มแวร์และเทมเพลตแนวโน้มของเครื่องวัดการสั่นสะเทือน Fluke 805

เฟิร์มแวร์ของเครื่องวัดการสั่นสะเทือน Fluke 805 v3.0.5 (.bin)

 • สร้างกลุ่มสินทรัพย์ สินทรัพย์ และจุดทดสอบอย่างรวดเร็วโดยใช้การนำเข้าเทมเพลตในเว็บแอป Fluke Connect™
 • ส่งใบสั่งงานและเส้นทางไปยัง 805 FC ของคุณโดยตรงโดยใช้แอปมือถือ Fluke Connect™
 • ตั้งค่าและแก้ไขโปรไฟล์เครื่องจักรโดยใช้แอปมือถือ Fluke Connect และส่งไปยัง 805 FC ของคุณ
 • เชื่อมโยงผลลัพธ์การทดสอบกับโปรไฟล์เครื่องจักรโดยอัตโนมัติ

ในการอัปเกรดเครื่องวัด:

 1. ดาวน์โหลดไฟล์อัปเกรดสำหรับเครื่องวัดด้วยการคลิกที่ลิงก์ด้านบน
 2. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีหรือแล็ปท็อป
 3. ตรวจสอบว่าเครื่องวัดปิดอยู่
 4. กดปุ่ม Setup และปุ่ม > ค้างไว้พร้อมกันขณะที่คุณเชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องวัด
 5. เครื่องวัดจะเริ่มต้นทำงานในโหมดอัปเกรดเฟิร์มแวร์ และจะเปิดอยู่ขณะที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
 6. หาตำแหน่งดิสก์ภายนอกที่เป็นเครื่องวัดภายในหน้าต่าง Explorer ของคอมพิวเตอร์
 7. ทำสำเนาของไฟล์การอัปเกรดไปยังดิสก์ภายนอกที่เป็นเครื่องวัด
 8. คลิกขวาที่ดิสก์ภายนอกและเลือกนำออก
 9. ถอดการเชื่อมต่อเครื่องวัดจากคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฐานข้อมูลเสียหาย ให้ใช้ตัวเลือก “Safely Remove Hardware” (นำฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย) เสมอก่อนที่จะนำสาย USB ออก เมื่อคุณนำอุปกรณ์ออก (เช่น ไดรฟ์ USB หรือ 805 FC) ระบบ Windows จะบอกกับคุณเมื่อสามารถนำออกได้อย่างปลอดภัย โดยตรวจสอบว่าโปรแกรมทั้งหมดทำงานเสร็จสิ้นแล้ว
 10. เริ่มต้นการทำงานของเครื่องวัดใหม่

เทมเพลตแนวโน้มของเครื่องวัดการสั่นสะเทือน Fluke 805

ส่งออกและแสดงแนวโน้มใน Microsoft® Excel

เทมเพลตแนวโน้มของเครื่องวัดการสั่นสะเทือน Fluke 805 เวอร์ชัน 2.2 (สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชันก่อน v3.0.3)

เทมเพลตแนวโน้มของเครื่องวัดการสั่นสะเทือน Fluke 805 เวอร์ชัน 2.6 (สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน v3.0.3)

เทมเพลตแนวโน้มของเครื่องวัดการสั่นสะเทือน Fluke 805 เวอร์ชัน 2.7 (สำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน v3.0.5)

การตรวจหาแนวโน้มการวัดการสั่นสะเทือนสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆ คือวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อติดตามสภาพการทำงานของเครื่องจักร

คุณสามารถใช้ Fluke 805 เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ:

 • ส่งออกผลลัพธ์ไปยัง Microsoft® Excel ผ่านการเชื่อมต่อ USB
 • แสดงแนวโน้มของค่าที่อ่านได้ด้วยเทมเพลตที่มีให้ในตัวและพล็อตกราฟ
 • เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้สำหรับการสั่นสะเทือนโดยรวมกับมาตรฐาน ISO (10816-1, 10816-3, 10816-7)

นำเข้าค่าที่วัดได้จากเครื่องวัดการสั่นสะเทือน Fluke 805 ไปยังเทมเพลต Excel ในคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงแนวโน้มพารามิเตอร์ต่างๆ ของตลับลูกปืน เช่น การสั่นสะเทือนโดยรวม, CF+ และอุณหภูมิ ขณะนี้ผู้ใช้ก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสภาวะของตลับลูกปืนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเครื่องจักรมีการเสื่อมสภาพอย่างไรบ้าง

คำแนะนำในการติดตั้งเทมเพลต

คำแนะนำสำหรับการแสดงแนวโน้มและการพิมพ์

ข้อเสนอ GPL