ภาษาไทย

ตัวกรอง

การวัดแรงดันไฟฟ้า

คุณลักษณะ

การจัดระดับความปลอดภัย

การศึกษาการใช้พลังงาน

ความสามารถในการจ่าย/ การจำลอง สัญญาณ

การใช้งาน

การวัด

ความต้านทาน

การวัดกระแสไฟฟ้า

แอมป์มิเตอร์: แคลมป์มิเตอร์และแอมมิเตอร์แบบแคลมป์ของ Fluke

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอลของ Fluke คือเครื่องมือวัวงานสำหรับการใช้งานทุกวัน แอมป์แคลมมิเตอร์ผ่านการออกแบบมาเพื่อการอ่านที่ไร้สัญญาณรบกวนและเชื่อถือได้ ด้วยประสิทธิภาพขั้นสูง สายผลิตภัณฑ์แคลมป์ปัจจุบันผ่านการออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับพื้นที่แคบและกะทัดรัด หรือรับการอ่านค่าจากแผงที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือรับค่าบริเวณตัวนำขนาดใหญ่พิเศษ

โซลูชันแคลมป์มิเตอร์

ด้วย FieldSense™ แคลมป์สามารถวัดกระแสไฟและแรงดันไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า

เหมาะที่สุดสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูง

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-rms

เหมาะที่สุดสำหรับ HVAC                      

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 902 FC True-RMS HVAC

เหมาะที่สุดสำหรับช่างไฟฟ้า

แคลมป์มิเตอร์ Fluke 381 Remote Display True RMS AC/DC พร้อม iFlex®

Frequently asked questions for clamp meters and amp meters

What are clamp meters?

Clamp meters are electrical tools designed for measuring current without direct contact with the conductor. They use a clamp that opens and surrounds a conductor, enabling safe and efficient current measurement, especially in tight or difficult-to-reach areas.

What are amp meters?

Amp meters, also known as ammeters, are devices specifically designed to measure electrical current flow within a circuit. These instruments are connected in series to the course, allowing them to measure the current accurately in amperes. This configuration ensures that the amp meter can provide precise readings, which is essential for monitoring and diagnosing electrical systems.

What are clamp meters used for?

Clamp meters are primarily used for measuring electrical current in various environments, including industrial and residential settings. They are essential for safely diagnosing electrical issues, especially in circuits where direct contact is challenging or risky.

What is an amp meter used for?

Amp meters are used for measuring the amount of electrical current passing through a circuit, which is vital in assessing the circuit's performance, identifying potential overloads, and ensuring electrical safety.

How do you use an amp meter?

To use an amp meter, integrate it into the circuit in series. This arrangement allows the current flowing through the course to pass directly through the amp meter, enabling it to measure the current accurately.

What does an amp meter test and measure?

An amp meter tests and measures the electrical current (in amperes) flowing through a circuit. It's used to monitor the current load, diagnose issues like fluctuations, and ensure electrical components function correctly.

Clamp meter vs multimeter?

A clamp meter is specialized for measuring current without physical contact with the conductor, offering ease of use and safety, particularly in tight spaces. On the other hand, a multimeter is a more versatile tool that can measure voltage, resistance, and sometimes current but typically requires direct contact with the circuit for accurate measurements.