ภาษาไทย

เครื่องทดสอบสายทองแดง

หลายบริษัทคาดหวังว่าสายบิดคู่ตีเกลียว (Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, or Cat 8) จะทำงานได้อย่างไร้ที่ติ ผู้ติดตั้งสายเคเบิลที่รับประกันการติดตั้งสายเคเบิลทองแดงจะทำให้ได้รับการตอบรับงานรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสายเคเบิลหรือการแก้ไขปัญหาการติดตั้งสายเคเบิลทองแดงที่มีอยู่แล้ว เครื่องทดสอบและเครื่องมือสายทองแดงที่มีใบรับรอง คุณสมบัติ และผ่านการตรวจสอบหลากหลายชนิดของ Fluke Networks จะช่วยให้คุณดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วง

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ