ภาษาไทย

หลักเบื้องต้นของ Fluke

สร้างความคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมของคุณด้วยการติดตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด บทความและวิดีโอวิธีใช้ที่ปฏิบัติได้จริง ข้อมูลเครื่องมือ Fluke พื้นฐาน และคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมบางประเภท ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในอุตสาหกรรมหรือผู้มีประสบการณ์ ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณรอบรู้และพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน

หลักพื้นฐาน

วิดีโอพื้นฐาน

บทความวิธีใช้

บทความ

How to Test for Continuity with a Multimeter

Learn how to test continuity using a digital multimeter.