เครื่องวัดออสซิลโลสโคปพกพา

ออสซิโลสโคปแบบพกพา ScopeMeter® นำคุณสู่การทำงานในพื้นที่ซึ่งออสซิโลสโคปตั้งโต๊ะแบบมาตรฐานไม่สามารถทนได้ ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อันตราย หรือสกปรก เครื่องมือแบบพกพาเหล่านี้รวมสมรรถนะของออสซิโลสโคปตั้งโต๊ะเข้ากับมัลติมิเตอร์และเครื่องบันทึกแบบไร้กระดาษสำหรับการติดตั้ง เริ่มต้นเดินระบบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์อุตสาหกรรมและงานไฟฟ้าในภาคสนาม เครื่องมือทดสอบ Fluke ScopeMeter ใช้โหมด Connect-and-View™ ที่ไม่เหมือนใครเพื่อตั้งค่าออสซิโลสโคปโดยอัตโนมัติและต่อเนื่อง ทำให้ใช้งานง่ายแม้กับสัญญาณที่มีความซับซ้อน

เครื่องมือทดสอบ Fluke 190 Series II ScopeMeter
เครื่องมือทดสอบ ScopeMeter 190 Series II เป็นออสซิโลสโคปแบบพกพาสมรรถนะสูง ออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ซีรี่ส์นี้ประกอบด้วยช่วงแบนด์วิดท์ 60, 100, 200 หรือ 500 MHz

ออสซิโลสโคป Fluke 120B Series
ScopeMeter 120B Series พร้อมสโคปแบบอินพุตคู่และ DMM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมหรือไฟฟ้า-เครื่องกลที่ต้องการออสซิโลสโคปแบบพกพาที่ทนทาน ซีรี่ส์นี้ประกอบด้วยรุ่นแบนด์วิดท์ 20 หรือ 40MHz และทำงานร่วมกับแอป Fluke Connect® ในอุปกรณ์เคลื่อนที่และซอฟต์แวร์ FlukeView® สำหรับ ScopeMeter เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูลและเก็บข้อมูลการทดสอบที่สำคัญเพิ่มเติม