ภาษาไทย

Fluke Connect Desktop สำหรับ 1550/1555FC

Fluke Connect Desktop สำหรับ 1550/1555FC (.msi) »

ดาวน์โหลดแอป Fluke Connect Desktop ที่ใช้สำหรับเครื่อง Fluke 1550FC หรือ 1555FC ของคุณได้ที่นี่ Fluke Connect Desktop จะช่วยให้ผู้ใช้งานเครื่อง Fluke 1550FC หรือ Fluke 1555FC สร้างรายงานการตรวจสอบและตารางเปรียบเทียบการชดเชยอุณหภูมิ Pi/Dar ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Fluke จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมา ซึ่งกลุ่มใดๆ ได้รับ อันเป็นผลมาจากการใช้ Fluke Connect Desktop การดาวน์โหลดและอัพโหลดเครื่องมือไปยังเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือการสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลมาจากกิจกรรมเหล่านั้นเพียงผู้เดียว

ความต้องการของระบบ

  • ระบบปฏิบัติการ: วินโดวส์ 7/8.1/10
  • ประเภทระบบ: 64-บิต
  • แรม: 16 GB

ความต้องการอื่นๆ

  • บัญชี Fluke Connect: คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้สร้างบัญชี Fluke Connect ฟรีระหว่างการติดตั้ง หากคุณมีบัญชี Fluke Connect อยู่แล้ว คุณสามารถใช้บัญชีที่มีอยู่กับ Fluke Connect Desktop ได้เลย

GPL Offer