มิเตอร์คุณภาพกำลังไฟฟ้าเฟสเดียวจาก Fluke

อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นในหน่วยงานของคุณทำงานจากกำลังไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว หรือกำลังไฟฟ้ากระแสตรงในบางกรณี มิเตอร์คุณภาพกำลังไฟฟ้าเฟสเดียวของ Fluke สามารถวัดและบันทึกระบบกำลังไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรงได้ตามรุ่นที่เลือกใช้ ส่วนผสมเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถทราบได้ว่าระบบไฟฟ้าของคุณมีจุดใดบ้างที่อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ เมื่อใช้มิเตอร์คุณภาพกำลังไฟฟ้าเฟสเดียวของ Fluke คุณจะสามารถวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ได้หลากหลาย เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณทำงานอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะมีเต้ารับไฟฟ้าเดียวที่มีปัญหาในบางครั้ง หรือเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่ทำงาน Fluke ก็มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยคุณได้