ภาษาไทย

ฟิวส์

เครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้าที่วัดกระแสไฟฟ้าจะต้องติดตั้งฟิวส์ และฟิวส์นั้นจะต้องเป็นฟิวส์ที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้ใช้จากโอกาสในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร เช่นเดียวกันกับช่วยให้เครื่องมือทดสอบใช้งานได้ต่อไป มีหลากหลายเหตุผลว่าเหตุใดจึงควรเลือกฟิวส์ที่เหมาะสม เนื่องจากเครื่องทดสอบของคุณมีโอกาสที่อาจทำให้เกิดเหตุที่ถึงแก่ชีวิต ฟิวส์ดังต่อไปนี้เป็นฟิวส์ที่เหมาะสำหรับเปลี่ยนให้กับมัลติมิเตอร์ Fluke และเครื่องทดสอบทางไฟฟ้า

รุ่นP/N 203403
11A 1000 V
P/N 203411
440 mA 1000V
P/N 2279339
315 mA 1000V
ส่วนประกอบฟิวส์ P/N 4016494
440 mA
107, 115, 117, 233   
175, 177, 179, 83V
87V, 287, 289. 27II,
28II, 88V, 77IV, 87V สูงสุด
  
3000 FC, 1577, 1587 FC
BT508, BT510, BT521
   
787, 787B, 789 ● จำนวน 2  
1503, 1507   
28II Ex