เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพของไฟฟ้า

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า Fluke ทั้งหมดมีการวัดแบบ "ไร้ช่องว่าง" ที่พิจารณารายละเอียดของรอบกำลังไฟฟ้าทั้งหมดระหว่างการวัดและบันทึก คุณสมบัตินี้มีความสำคัญมากในการค้นหาสภาวะของระบบกำลังไฟฟ้า

แต่ละรุ่นได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับงานการวัดแต่ละอย่าง โดยมีพิกัดความปลอดภัยที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของคุณ อุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกใช้ได้จะช่วยให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีการปกป้องจากสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยฝุ่นละอองและความชื้นที่คุณอาจพบเมื่อนำเครื่องวิเคราะห์มาใช้งาน สรุปแล้ว ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะทำให้การดาวน์โหลด วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลคุณภาพกำลังไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด