เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและเครื่องแก้ไขปัญหา

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟสเหมาะสำหรับการทดสอบคุณภาพ การแก้ไขปัญหา การบันทึกข้อมูล และการสร้างรายงานโดยละเอียดโดยใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ PowerLog-430 ที่ใช้ได้อย่างง่ายดาย