ภาษาไทย

ตัวกรอง

การใช้งาน

เฟสการวัด

การศึกษาการใช้พลังงาน

การศึกษาฮาร์มอนิกส์

คุณสมบัติอื่นๆ

ประเภทการสื่อสาร

รองรับ Fluke Connect

การจัดระดับความปลอดภัย

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและเครื่องแก้ไขปัญหา

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าสามเฟส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหา การบันทึก และการจัดทำรายงานโดยละเอียดร่วมกับซอฟต์แวร์ Energy Analyze Plus หรือ PowerLog-430-II ที่ใช้งานง่าย

ค้นพบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้า

เช่นเดียวกับงานแก้ไขปัญหาทุกประเภท คุณต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานให้เสร็จ สำหรับการแก้ไขปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า การหาและขจัดปัญหาเกี่ยวกับการตกและการเพิ่ม ฮาร์มอนิกส์ การไม่สมดุล และปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบอื่นๆ อาจเป็นเรื่องยาก การเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาเป็นก้าวแรกในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพกำลังไฟฟ้า เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและมิเตอร์จาก Fluke จะช่วยคุณระบุความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าและปัญหาการผกผันของฮาร์โมนิก รวมถึงปัญหาที่อาจค้นพบได้ยาก

การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบ

เมื่อระบบกำลังไฟฟ้ากระแสสลับของคุณมีปัญหา คุณจะต้องหาปัญหานั้นให้พบอย่างทันการณ์ มิเตอร์กำลังไฟฟ้าสามเฟสของ Fluke จะให้คำตอบที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สิ่งต่างๆ ทำงานได้อย่างราบรื่น มิเตอร์สามเฟสนี้สามารถใช้แก้ไขปัญหา เพื่อช่วยคุณหาคำตอบในทันที หรือเป็นเครื่องมือเทียบวัดเพื่อหาแนวโน้มของคุณภาพกำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ผ่านไป เพียงเชื่อมต่อและดูสภาวะของระบบกำลังไฟฟ้าเป็นตัวเลขหรือเป็นกราฟ จากนั้นบันทึกข้อมูลและแชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือที่ปรึกษาผ่านการบันทึกภาพหน้าจอ กราฟ หรือรายงาน มิเตอร์คุณภาพกำลังไฟฟ้าของ Fluke จะให้คำตอบทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ