ภาษาไทย

แคลมป์และขาวัดกระแส

วัดค่ากระแสได้เร็ว ง่าย และปลอดภัยกว่าที่เคย