เครื่องมือวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่แม่นยำ

จากการทดสอบประสิทธิภาพของตัวแปลง ไฟส่องสว่าง หรือการสลับกระแสไฟ เครื่องมือวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่แม่นยำสูงของ Fluke มีความแม่นยำสูงที่สุดและสามารถจัดการรูปแบบคลื่นที่รับมือได้ยากที่สุดได้