ภาษาไทย

เครื่องมือวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่แม่นยำ

ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของหม้อแปลง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟส่องสว่างหรือสวิตช์ เช่น อินเวอร์เตอร์หรือเครื่องจ่ายไฟ เครื่องมือเหล่านี้มีความแม่นยำสูงสุดและได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้กับรูปคลื่นที่ยากๆ ส่วนใหญ่ สำหรับปัจจัยกำลังที่ต่ำหรือรูปคลื่นความถี่สูง Fluke มีโซลูชันที่สามารถวัดได้ในระบบเฟสเดียว สามเฟส หรือหกเฟส

ไม่มีช่องว่าง

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าความแม่นยำสูงของ Fluke ทั้งหมดมีการวัดแบบ "ไร้ช่องว่าง" ที่พิจารณารายละเอียดของรอบกำลังไฟฟ้าทั้งหมดระหว่างการวัดและบันทึก คุณสมบัตินี้มีความสำคัญมากในการค้นหาสภาวะของระบบกำลังไฟฟ้า เครื่องมือวิเคราะห์ความแม่นยำสูงเหล่านี้ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ในภาคสนาม หรือใช้เป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการหรือโต๊ะทดสอบ และจะช่วยคุณในงานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ดีที่สุด และจะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การวัดความแม่นยำสูง

เครื่องมือวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง Fluke Norma 4000 และ Fluke Norma 5000 จะวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ และคำนวณกำลังแอคทีฟ รีแอคทีฟ และที่ปรากฏ และคำนวณค่าอื่นๆ ที่ได้มาจากค่าการวัดความแม่นยำสูงเหล่านี้ ความแม่นยำจะไม่ได้รับผลกระทบจากรูปทรงของรูปคลื่นหรือความถี่ที่มีช่วงกว้าง ช่องทางแรงดันไฟฟ้าและกระแสทั้งหมดมีการแยกจากกันด้วยเทคโนโลยีการปิดกั้นที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้มีการตัดแยกช่องทางและมีการปฏิเสธโหมดการทำงานร่วม จึงทำให้เครื่องมือวิเคราะห์กำลังไฟฟ้าที่มีความแม่นยำสูง Fluke Norma Series เหมาะสำหรับงานเฉพาะทาง เช่น รูปคลื่นสวิตช์ที่มีอยู่ในไดรฟ์ความถี่แปรผันหรือโหลดไฟส่องสว่างประสิทธิภาพสูง