ภาษาไทย

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II

เลิกผลิต

คุณลักษณะสำคัญ

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและเครื่องมือวิเคราะห์มอเตอร์ 438-II ช่วยให้คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานทางไฟฟ้าและทางกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพียงเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าและวัดกระแส ทำให้คุณได้ข้อมูลในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

 • ให้ข้อมูลพารามิเตอร์การวิเคราะห์มอเตอร์ที่สำคัญ เช่น ความเร็ว แรงบิด และกำลังทางกล และคำนวณประสิทธิภาพของมอเตอร์โดยไม่ต้องใช้เซนเซอร์ทางกล
 • รวมฟังก์ชันการวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าและการวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าไว้อย่างสมบูรณ์
 • ได้รับพิกัดความปลอดภัยสูงสุดในอุตสาหกรรม 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยุติการให้บริการหรือมีการเปลี่ยนหมวดหมู่

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II

ค้นพบสมรรถนะด้านไฟฟ้าและเครื่องกลของมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และประเมินคุณภาพพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยเครื่องมือทดสอบเพียงเครื่องเดียว

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์และคุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 438-II เพิ่มความสามารถการวัดด้านเครื่องกลที่สำคัญสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับฟังก์ชันการวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าขั้นสูงของ เครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 435 Series II วัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์สมรรถนะด้านไฟฟ้าและเครื่องกลที่สำคัญ เช่น พลังงานไฟฟ้า ฮาร์มอนิกส์ ความไม่สมดุล ความเร็วของมอเตอร์ ทอร์ก และพลังงานเครื่องกลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีเซนเซอร์เครื่องกล ผู้ใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 434-II, 435-II และ 437-II สามารถเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์มอเตอร์ไปยังเครื่องมือที่มีอยู่ของพวกเขาได้ด้วยชุดอัปเกรดเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ Fluke-438-II/MA 438-II ใช้ข้อมูลจากแผ่นข้อมูลมอเตอร์สำหรับมอเตอร์ที่มีพิกัดของ NEMA หรือ IEC เพื่อช่วยในการคำนวณพารามิเตอร์ทางกล

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

 • คำนวณกำลังและประสิทธิภาพทางกลได้โดยไม่ต้องใช้เซนเซอร์เครื่องกล เพียงเชื่อมต่อกับตัวนำอินพุต
 • วัดพารามิเตอร์พลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พลังงาน ค่ากำลังปรากฏ ตัวประกอบกำลัง ความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิค และความไม่สมดุลเพื่อระบุลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ระบุปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันตก แรงดันเพิ่ม แรงดันเกิน ฮาร์มอนิกส์ และความไม่สมดุล
 • ใช้การเก็บข้อมูล PowerWave เพื่อเก็บข้อมูล RMS ได้อย่างรวดเร็ว และแสดงค่าเฉลี่ยครึ่งรอบและรูปแบบคลื่นเพื่อกำหนดลักษณะไดนามิกของระบบไฟฟ้า (การเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การสลับ UPS เป็นต้น)
 • ฟังก์ชันตรวจจับรูปคลื่นจะตรวจจับเหตุการณ์ที่ตรวจพบในทุกโหมด 100/120 รอบ (50/60 Hz) โดยไม่ต้องตั้งค่า
 • ใช้โหมดแรงดันเกินอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลรูปแบบคลื่นที่ 200 kS/s ในทุกเฟสในเวลาเดียวกันสูงสุด 6 kV
 • คำนวณอัตราการลดกำลังของมอเตอร์โดยอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์ของ NEMA/IEC

ข้อมูลจำเพาะ: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II

แอมป์ (ความแม่นยำที่ไม่รวมความแม่นยำของแคลมป์)

รายละเอียดการวัดไดรฟ์
ประเภทมอเตอร์3 เฟสแบบอะซิงโครนัส (เหนี่ยวนำ)
แหล่งพลังงานไดรฟ์ความเร็วแปรผัน
ช่วงความถี่ของมอเตอร์40Hz ถึง 70Hz
แรงดันไฟฟ้าเกิน/ตกจากค่าเส้นโค้ง V/f ปกติ (%)-15% ถึง +15%
ช่วงความถี่ตัวนำ2.5kHz – 20kHz
เทคโนโลยีไดรฟ์ความเร็วแปรผันที่ครอบคลุมใน 438-II
ประเภทอินเวอร์เตอร์VSI เท่านั้น (ควบคุมแรงดันไฟฟ้า)*
วิธีการควบคุมการควบคุม V/f, เวคเตอร์แบบวงจรเปิด, เวคเตอร์แบบวงจรปิด, ไดรฟ์แบบมีตัวเข้ารหัส
ความถี่40 ถึง 70 Hz
* ไดรฟ์ VSI เป็นไดรฟ์ที่พบมากที่สุด ไดรฟ์ CSI ที่เป็นทางเลือกจะใช้ในงานที่มีกำลังสูง
เทคโนโลยีไดรฟ์ความเร็วแปรผันที่ไม่ครอบคลุมใน 438-II
ประเภทอินเวอร์เตอร์CSI (อินเวอร์เตอร์แหล่งกระแสไฟฟ้า)
ประเภทมอเตอร์ซิงโครนัส (DC, สเต็ปเปอร์, แม่เหล็กถาวร ฯลฯ)
ความถี่ของมอเตอร์<40 และ >70 Hz
ข้อมูลจำเพาะทางกลไก
สามารถดำเนินการวัดด้านเครื่องกลกับมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบต่อตรงด้วยการเชื่อมต่อแบบ 3 เส้น
การวัดมอเตอร์
 ช่วงความละเอียดความแม่นยำขีดจำกัดเริ่มต้น
มอเตอร์ทางกล

กำลัง
0.7 kW ถึง 746 kW

1 hp ถึง 1000 hp
0.1 kW

0.1 hp
±3% 1

±3% 1
100% = กำลังไฟฟ้าพิกัด

100% = กำลังไฟฟ้าพิกัด
ทอร์ก0 Nm ถึง 10 000 Nm

0 ปอนด์ฟุต ถึง 10 000 ปอนด์ฟุต
0.1 Nm

0.1 ปอนด์ฟุต
±5% 1

±5% 1
100% = ทอร์กพิกัด

100% = ทอร์กพิกัด
rpm0 rpm ถึง 3600 rpm1 rpm±3% 1100% = rpm พิกัด
ประสิทธิภาพ0% ถึง 100%0.10%±3% 1ไม่เกี่ยวข้อง
ความไม่สมดุล (NEMA)0% ถึง 100%0.10%±0.15%5%
ตัวประกอบแรงดัน
ฮาร์มอนิกส์ (NEMA)
0 ถึง 0.200.1±1.5%0.15
ตัวคูณลดพิกัด
ความไม่สมดุล
0.7 ถึง 1.00.1ตามที่แสดงไว้ไม่เกี่ยวข้อง
ตัวคูณลดพิกัด
ฮาร์มอนิกส์
0.7 ถึง 1.00.1ตามที่แสดงไว้ไม่เกี่ยวข้อง
ตัวคูณลดพิกัด NEMA
ทั้งหมด
0.5 ถึง 1.00.1ตามที่แสดงไว้ไม่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ:สนับสนุนประเภทดีไซน์ของมอเตอร์ NEMA A, B, C, D & E และ IEC ประเภท H และ N
คำนวณทอร์กพิกัดจากกำลังไฟฟ้าพิกัดและความเร็วพิกัด
อัตราการอัพเดตค่าวัดมอเตอร์เท่ากับ 1x ต่อวินาที
ระยะเวลาของแนวโน้มเริ่มต้นเท่ากับ 1 สัปดาห์
1เพิ่มความไม่เที่ยง 5% เมื่อเลือกประเภทดีไซน์ของมอเตอร์เป็น Other (อื่นๆ)
ข้อมูลจำเพาะถูกต้องหากกำลังไฟฟ้ามอเตอร์ > 30 % ของกำลังไฟฟ้าพิกัด
ข้อมูลจำเพาะถูกต้องเมื่ออุณหภูมิขณะทำงานคงที่ เปิดมอเตอร์ด้วยความเร็วเต็มพิกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
(2-3 ชั่วโมงหากมอเตอร์มี 50 HP หรือสูงกว่า) เพื่อให้อุณหภูมิคงที่
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
โวลต์รุ่นช่วงการวัดความละเอียดความแม่นยำ
Vrms (AC + DC) เฟส 1 V ถึง 1000 V ถึง Neutral0.01 V±0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง 1
Vpk 1 Vpk ถึง 1400 Vpk1 V5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ปัจจัยเครสต์ของแรงดันไฟฟ้า (CF) 1.0 > 2.80.01±5%
Vrms½  0.1 V±0.2% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
Vfund  0.1 V±0.1% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
แอมป์ (AC + DC)i430-Flex 1x 5 A ถึง 6000 A1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1A±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (AC เท่านั้น)0.1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
Apki430-Flex8400 Apk1 Arms±5%
1mV/A5500 Apk1 Arms±5%
ปัจจัยเครสต์ (CF) A 1 ถึง 100.01±5%
Amps½i430-Flex 1x5 A ถึง 6000 A1 A±1% ±10 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A±1% ±10 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1 A±1% ±10 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (AC เท่านั้น)0.1 A±1% ±10 จำนวนนับ
Afundi430-Flex 1x5 A ถึง 6000 A1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
i430-Flex 10x0.5 A ถึง 600 A0.1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 1x5 A ถึง 2000 A1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
1mV/A 10x0.5 A A ถึง 200 A (AC เท่านั้น)0.1 A±0.5% ±5 จำนวนนับ
Hz
Fluke 434 @ 50 Hz ค่ากลาง42.50 Hz ถึง 57.50 Hzเวอร์ชัน 0.01 Hz±0.01 Hz
Fluke 434 @ 60 Hz ค่ากลาง51.00 Hz ถึง 69.00 Hzเวอร์ชัน 0.01 Hz±0.01 Hz
พลังงาน
วัตต์ (VA, var)i430-Flexสูงสุด 6000 MW0.1 W ถึง 1 MW±1% ±10 จำนวนนับ
1 mV/Aสูงสุด 2000 MW0.1 W ถึง 1 MW±1% ±10 จำนวนนับ
ปัจจัยกำลัง (Cos j/DPF)0 ถึง 10.001±0.1% ที่สภาพโหลดปกติ
พลังงาน
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V±1% ±10 จำนวนนับ
การสูญเสียพลังงานi430-Flex 10xทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V±1% ±10 จำนวนนับ ไม่รวมความแม่นยำของความต้านทานของสาย
ฮาร์โมนิค
ลำดับของฮาร์โมนิก (n)DC, จัดกลุ่ม 1 ถึง 50: จัดกลุ่มฮาร์โมนิกตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
ลำดับของอินเทอร์ฮาร์โมนิก (n)OFF, จัดกลุ่ม 1 ถึง 50: จัดกลุ่มย่อยฮาร์โมนิกและอินเทอร์ฮาร์โมนิกตามมาตรฐาน IEC 61000-4-7
โวลต์ %f0.0% ถึง 100%0.1%±0.1% ±n x 0.1%
r0.0% ถึง 100%0.1%±0.1% ±n x 0.4%
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 1000 V0.1 V±5% 1
THD0.0% ถึง 100%0.1%±2.5%
แอมป์ %f0.0% ถึง 100%0.1%±0.1% ±n x 0.1%
r0.0% ถึง 100%0.1%±0.1% ±n x 0.4%
ค่าสัมบูรณ์0.0 ถึง 600 A0.1 A±5% ±5 จำนวนนับ
THD0.0% ถึง 100%0.1%±2.5%
วัตต์ %f หรือ r0.0% ถึง 100%0.1%±n x 2%
ค่าสัมบูรณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดสเกลแคลมป์และค่ากลาง V±5% ±n x 2% ±10 จำนวนนับ
THD0.0% ถึง 100%0.1%±5%
มุมเฟส-360° ถึง +0°±n x 1°
การกะพริบ
Plt, Pst, Pst (1 นาที) Pinst0.00 ถึง 20.000.01±5%
ความไม่สมดุล
โวลต์ %0.0% ถึง 20.0%0.1%±0.1%
แอมป์ %0.0% ถึง 20.0%0.1%±1%
สัญญาณไฟฟ้าสายเมน
ระดับเกณฑ์เกณฑ์ ขีดจำกัด และระยะเวลาของสัญญาณสามารถกำหนดโปรแกรมได้สำหรับความถี่ของสัญญาณสองความถี่
ความถี่ของสัญญาณ60 Hz ถึง 3000 Hzเวอร์ชัน 0.1 Hz 
V % เชิงสัมพันธ์0% ถึง 100%0.10%±0.4%
V3 ค่าสัมบูรณ์ (3 วินาทีโดยเฉลี่ย)0.0 V ถึง 1000 V0.1 V±5% ของแรงดันไฟฟ้าค่ากลาง
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ตัวเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้ทนทาน ผ่านการพิสูจน์แรงกระแทกด้วยกรองหุ้มป้องกันในตัว และผ่านการพิสูจน์การป้องกันและฝุ่นละออง IP51 ตามมาตรฐาน IEC60529 เมื่อใช้งานในตำแหน่งตั้งแบบเอียง แรงกระแทกและการสั่นสะเทือน แรงกระแทก 30 g, ความสั่นสะเทือน: ไซนูซอยด์ 3 g, สุ่ม 0.03 g 2 /Hz ตามมาตรฐาน MIL-PRF-28800F Class 2
จอแสดงผลความสว่าง: 200 cd/m2 ตามปกติเมื่อใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า, 90 cd/m2 ปกติเมื่อใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด: 127 x 88 มม. (153 มม./6.0 แนวทแยง) ความละเอียด LCD: 320 x 240 พิกเซล คอนทราสต์และความสว่าง: ผู้ใช้ปรับได้ มีการชดเชยอุณหภูมิ
หน่วยความจำSD การ์ดขนาด 8GB (มาตรฐาน SDHC, ฟอร์แมตแบบ FAT32) เลือกใช้ได้สูงสุด 32GB การบันทึกหน้าจอและหน่วยความจำข้อมูลหลายรายการสำหรับเก็บข้อมูลที่รวมถึงการบันทึก (ขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยความจำ)
นาฬิกาเวลาจริงการประทับเวลาและวันที่สำหรับโหมดแนวโน้ม การแสดงผลทรานเซียนท์ การตรวจสอบระบบ และการบันทึกเหตุการณ์
อุณหภูมิแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C ไม่รวมแบตเตอรี่
อุณหภูมิในการเก็บรักษา-20°C ~ +60°C
ความชื้น+10°C ~ +30°C: 95% RH ไม่กลั่นตัว
+30°C ~ +40°C: 75% RH ไม่กลั่นตัว
+40°C ~ +50°C: 45% RH ไม่กลั่นตัว
ระดับความสูงในการใช้งานสูงสุดถึง 2,000 ม. (6666 ฟุต) สำหรับ CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
ถึง 3,000 ม. (10,000 ฟุต) สำหรับ CAT III 600 V, CAT II 1000 V
ระดับความสูงในการเก็บรักษาสูงสุด 12 กม. (40,000 ฟุต)
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)EN 61326 (2005-12) สำหรับการแพร่กระจายและการป้องกัน
ส่วนติดต่อMini-USB-B, พอร์ต USB ที่แยกต่างหากสำหรับช่องใส่ SD การ์ดเพื่อการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
การรับประกันสามปี (อะไหล่และค่าแรง) สำหรับอุปกรณ์หลัก, หนึ่งปีสำหรับอุปกรณ์เสริม
ดูข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ »
1. ±5% ถ้า ≥ 1% ของแรงดันไฟฟ้าปกติ ± 0.05% ของแรงดันไฟฟ้าปกติ ถ้า < 1% ของแรงดันไฟฟ้าปกติ
2 ความถี่ปกติ 50Hz/60Hz ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-30
3 การวัดค่า 400Hz ไม่มีการสนับสนุนสำหรับฟลิคเกอร์ สัญญาณเมน และโหมดการตรวจสอบ
4 สำหรับแรงดันไฟฟ้าปกติ 50 V ถึง 500 V

รุ่น: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II

Fluke-438-II

19-inch Single Unit Rack Mounting Kit plus synchronization cable

สิ่งที่มีให้:

 • ชุดสายวัดทดสอบ
 • ขาวัดกระแสไฟฟ้าแบบปรับได้เส้นบาง i430 (4)
 • แบตเตอรี่
 • ตัวแปลงไฟฟ้า
 • การ์ด SD 8GB
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • CD Rom พร้อมซอฟต์แวร์ PowerLog 430-II และเอกสารสำหรับผู้ใช้งาน
Fluke-438-II/Basic
Fluke 438-II Power Quality and Motor Analyzer/Basic

Includes:

 • Test lead set
 • Battery
 • Power adapter
 • 8GB SD card
 • Soft carry case
 • CD Rom with PowerLog 430-II software and user documentation
Fluke-438-II/INTL

เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์และคุณภาพพลังงานไฟฟ้าสามเฟส เวอร์ชันสากล (ไม่รวมการ์ด SD WiFi FC)

ประกอบไปด้วย:

 • ชุดสายวัดทดสอบ
 • หัววัดกระแสไฟฟ้าเส้นบางแบบยืดหยุ่น i430 (4)
 • แบตเตอรี่
 • ตัวแปลงไฟฟ้า
 • การ์ด SD 8GB
 • กระเป๋าใส่สำหรับพกพาแบบนุ่ม
 • CD-ROM พร้อมซอฟต์แวร์ PowerLog 430-II และเอกสารสำหรับผู้ใช้งาน
Fluke-438-II/MA

ชุดอัปเกรดเครื่องวิเคราะห์มอเตอร์ 430-II

สิ่งที่มีให้:

 • ชุดอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์มอเตอร์ไปยังเครื่องวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 434, 435 และ 437 ที่มีอยู่

คู่มือและแหล่งข้อมูล: เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ Fluke 438-II