ภาษาไทย

Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder

 • Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder
 • Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder 2

คุณลักษณะสำคัญ

 • บันทึกแนวโน้มแรงดันไฟฟ้า ไฟตก และคุณภาพของพลังงานได้รวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งทำให้กำหนดจุดต้นเหตุหลักของปัญหาแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวได้ง่ายดาย
 • ใช้งานง่ายมาก โดยสามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับพลังงานเมนได้โดยตรงและบันทึกข้อมูล
 • การบันทึกต่อเนื่องสำหรับค่าทั้งหมดโดยไม่มีการเว้นช่องว่าง ทำให้ประหยัดเวลาการทดสอบได้โดยสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดด้วยเครื่องมือเพียงเครื่องเดียวที่สามารถบันทึกได้ทั้งเหตุการณ์และแรงดันไฟฟ้า
 • การสรุปข้อมูลเป็นกราฟิกที่ชัดเจนและสร้างภาพรวมของพารามิเตอร์คุณภาพของพลังงานได้รวดเร็ว ทำให้คุณไม่ต้องอาศัยการคาดเดาในการวินิจฉัยปัญหาคุณภาพของแรงดันไฟฟ้า
 • ค่า RMS ต่ำสุด, สูงสุด และโดยเฉลี่ย (1/4 รอบ) พร้อมด้วยเวลาประทับ ช่วยให้สามารถดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นได้อย่างรวดเร็ว
 • การแสดงผลทรานเซียนท์จริง (>100 μs) พร้อมด้วยเวลาประทับ ซึ่งทำให้สามารถระบุปัญหาคุณภาพของพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์แวร์กราฟิกที่มีให้
 • การบันทึกการกะพริบตามข้อกำหนด EN 61000-4-15, ฮาร์โมนิคแต่ละค่าและค่า THD พร้อมด้วยแนวโน้ม ช่วยให้สามารถระบุได้ง่ายดายว่าปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของพลังงานหรืออุปกรณ์
 • การวิเคราะห์เชิงสถิติของเหตุการณ์เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว ช่วยลดเวลาการวิเคราะห์ด้วยการติดตามปริมาณและขนาดของเหตุการณ์
 • มีแพ็คเกจซอฟต์แวร์ PowerLog เพื่อการดาวน์โหลด วิเคราะห์ และรายงานอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างรายงานคุณภาพของพลังงานโดยอัตโนมัติด้วยแม่แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ภาพรวมผลิตภัณฑ์: Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder

เครื่องมือบันทึกคุณภาพของพลังงาน Fluke VR1710 คือเครื่องมือบันทึกคุณภาพแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวแบบปลั๊กอินที่มีโซลูชันที่ใช้งานง่ายมากเพื่อการตรวจหาและบันทึกปัญหาคุณภาพของพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการได้ทันทีและลดเวลาหยุดทำงาน เครื่องมือบันทึกแบบเฟสเดียว VR1710 สามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านการบำรุงรักษาและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรด้านการจัดการในองค์กรอุตสาหกรรม สาธารณูปโภค และบริการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้คุณภาพของพลังงานที่เชื่อถือได้เพื่อการดำเนินธุรกิจ พารามิเตอร์คุณภาพของพลังงาน อันประกอบด้วยค่าเฉลี่ย RMS, ทรานเซียนท์, การกะพริบ และฮาร์โมนิคไม่เกินลำดับที่ 32 จะมีการบันทึกโดยใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยตามที่ผู้ใช้เลือกตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 20 นาที

ข้อมูลจำเพาะ: Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
 70 V ถึง 300 V
ค่า RMS ต่ำสุด/สูงสุด/โดยเฉลี่ย
 ความละเอียด 0.125 V
จำนวนเหตุการณ์
 175,000
การตก/การหยุดชะงัก
มี
ความละเอียดของเวลา
 5 ms
ความละเอียดของแรงดันไฟฟ้า
 0.125 V
แรงดันไฟฟ้าเกินกำลัง
มี
ความถี่
มี
การวัดฮาร์โมนิค
 EN 61000-4-7 (ไม่เกินลำดับที่ 32 )
การวัดการกะพริบ
 EN 61000-4-15
จำนวนช่องทางการบันทึก
 1 เฟสถึง Neutral
2 เฟส/Neutral ถึงกราวด์
เวลาการบันทึก
 1 วันถึง 339 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1 วินาทีถึง 20 นาที
ทรานเซียนท์
มี
ช่วงความถี่
 50 Hz ± 1 Hz และ 60 Hz ± 1 Hz
การจัดอันดับหมวดหมู่ความปลอดภัย
 CAT II 300 V

รุ่น: Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder

Fluke VR1710
Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder
ซื้อเลย

Includes:

 • Plug-in Fluke VR1710
 • USB cable
 • PowerLog software CD
 • Universal power cord adapters