ภาษาไทย

ที่แขวนมิเตอร์แม่เหล็ก สายคล้อง เครื่องมือเสริม

เหมือนมีอีกมือคอยช่วยคุณทำงาน