เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าและพลังงาน

เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าและพลังงานใช้ในการทำการบันทึกพลังงานแบบสามเฟสและศึกษาการโหลดเพื่อค้นหาส่วนที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ด้วยซอฟต์แวร์ Fluke Energy Analyze Plus จะช่วยสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อเน้นในส่วนพื้นที่ที่มีปัญหา