ภาษาไทย

ตัวกรอง

การจัดระดับความปลอดภัย

การใช้งาน

การศึกษาการใช้พลังงาน

เฟสการวัด

การศึกษาฮาร์มอนิกส์

คุณสมบัติอื่นๆ

ประเภทการสื่อสาร

เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าและพลังงาน

เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าและพลังงานใช้ในการทำการบันทึกพลังงานแบบสามเฟสและศึกษาการโหลดเพื่อค้นหาส่วนที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ด้วยซอฟต์แวร์ Fluke Energy Analyze Plus จะช่วยสร้างรายงานด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานโดยละเอียดเพื่อเน้นในส่วนพื้นที่ที่มีปัญหา

การระบุการประหยัดพลังงาน

การใช้พลังงานไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หมายความว่าโหลดของโครงข่ายไฟฟ้าก็มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการสูญเปล่าของพลังงาน การค้นพบแหล่งของการสูญเปล่านี้จะทำให้คุณสามารถทำยุทธศาสตร์ในการลดการสูญเสียได้ เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าและพลังงานสามเฟสจาก Fluke จะช่วยให้คุณค้นพบว่าที่ไหนและเมื่อไรมีการใช้พลังงาน และทำให้สามารถดำเนินการเพื่อให้คุณใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือบันทึกกำลังไฟฟ้าจาก Fluke เพื่อบันทึกการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสในการประหยัดได้โดยง่าย และทำให้คุณคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว